15. Rakamların Yazımı

Saat, para tutarı, ölçü ve istatistiksel veriler rakam ile yazılır:

17.30’da | 1.500.000 lira | 150 kilometre | 15 metre kumaş | 1.250.000 kişi

Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz:

%25 | ‰50

Sayılar yazıyla yazılabilir:

bin yıldan beri | on dört gün | haf­tanın beşinci günü | üç ayda bir | yüz soru

Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılır:

1 milyar 500 milyon kişi | 3 bin 255 kalem | 8 trilyon 412 milyar vb.

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:

iki yüz | üç yüz altmış beş | bin iki yüz elli bir

Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

ikişer | dokuzar | yüzer.[1]

  1. Türk Dil Kurumu (TDK), “Yazım Kuralları” (Erişim 16 Nisan 2019).
Was this page helpful?

15. Rakamların Yazımı” hakkında 2 yorum var.


  1. IV. Haçlı Seferi ya da II. Kılıçarslan gibi kelimelerin yazımında Roma rakamları kullanılacak mı? Online kılavuzda bununla ilgili bir bilgilendirme göremedim.

Bir Cevap Yazın