Türkiye Editörler Çalıştayı – 4 (25-27 Aralık 2021

blank
Türkiye Editörler Çalıştayı – 4 | 25-27 Aralık 2021

www.editorlercalistayi.com

 

Çalıştay Teması

Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı:

Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar

Editörler Çalıştayı, Türkiye merkezli akademik dergi ve kitap yayıncılığının mevcut durumu ile sorun ve ihtiyaçlarını belirlemeye ve çözüm önerileri geliştirmeye odaklanan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 2018 yılından itibaren organize edilen ulusal bilimsel bir etkinliktir.

Editörler Çalıştayı’nın 4 üncüsü, 25-27 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Çalıştayın teması, editörlerle yapılan istişareler sonunda “Üniversitelerde Bilimsel Kitap ve Dergi Yayıncılığı: Mevcut Durum – Sorunlar – İhtiyaçlar – Çözüm Önerileri – Örnek Uygulamalar” şeklinde belirlenmiştir.

Çalıştay hazırlıkları, aşağıda belirtilen Paydaş Üniversiteler, Kurumlar ve Kuruluşlarla iş birliği hâlinde sürdürülmektedir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS)

Atatürk Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK)

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Çalıştay içeriğinin ve ilgili konuların istişaresi amacıyla Düzenleme Kurulu’nun ilk toplantısının 9 Kasım 2021 Salı 15:00’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, isimleri aşağıda alfabetik sırada belirtilen kıymetli üyeler katılmıştır:

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR | Çalıştay Koordinatörü & İSNAD Atıf Sistemi Editörü

Ayhan ÖZDEMİR | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı

Bahaettin KELEŞ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Prof. Dr. Bülent Eker | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih KALECİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı & NEÜ Bilimsel Yayınlar Koordinatörü

Gültekin GÜRDAL | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Doç. Dr. Güssün GÜNEŞ | Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı & Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Prof. Dr. Hakan Yekbaş | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanı

Hasan ARSLAN | Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Hüseyin Murat YÜCEL | Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) YK Üyesi

Doç. Dr. İsmail BULUT | Hitit Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörü

Mehmet TOPRAK | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Metin TUNÇ | İstanbul Üniversitesi Akademik Yayınlarından Sorumlu Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Mustafa Sinan AKTAŞ | Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörü

Nagihan KAYNAK | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Osman DEMİR | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Osman KAYAER | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Prof. Dr. Ömer ASLAN | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Ömer SABUNCU | Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Sami ŞAHİN | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Sema YILMAZ | Çalıştay Koordinatörü ­ & Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Editörü

Taner Beyoğlu | T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

Toplantıda, çalıştay oturumlarının aşağıdaki şekilde planlanmasına karar verilmiştir:

ÇALIŞTAY PROGRAMI (PDF)

BİRİNCİ OTURUM

YAYINCILIK SEKTÖRÜ VE ÜNİVERSİTE YAYINEVLELERİ

(Mevcut Durum: Yayın İstatistikleri – Bibliyometrik Analiz)

 

İKİNCİ OTURUM

ÜNİVERSİTE YAYINEVLERİNDE KURUMSAL YAPI VE İHTİYACI KARŞILAMA DURUMU

(Yasal Mevzuatta Değişiklik İhtiyacı – Mevcut İdari Yapılanma- Yayın Ofisleri/Koordinatörlükleri)

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM

ÜNİVERSİTELERDE BİLİMSEL YAYINCILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ

(Uluslararası Normlar Çerçevesinde Yapılması Gerekenler)

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM

ÜNİVERSİTE YAYINLARINDA BİLİMSEL KALİTE VE YAYIN ETİĞİNE UYGUNLUK

(Yayın İnceleme Süreçleri- Editöryal İşlemler- Araştırma ve Yayın Etiği – Yayın Kalitesi)

 

BEŞİNCİ OTURUM

ÜNİVERSİTE YAYINEVLERİ İLE İLGİLİ MALİ KONULAR

(Telif Hakkı Ödenmesi, Hakem Ücreti, Matbu ve E-Yayın Satışı, E-Ticaret)

 

ALTINCI OTURUM

AÇIK ERİŞİM – AÇIK BİLİM – KURUMSAL ARŞİVLER – YAYIN PLATFORMALARI

 

YEDİNCİ OTURUM

ÜNİVERSİTE YAYINLARIN ULUSAL VE ULUSLARARASI İNDEKSLERDE GÖRÜNÜRLÜĞÜ

(TR Dizin – WoS – SCOPUS- DOAJ)

 

SEKİZİNCİ OTURUM

ÜNİVERSİTELERDE YAYINCILIĞA DAİR ÖRNEK UYGULAMALAR

 

DOKUZUNCU OTURUM

DENEYİM PAYLAŞIMI: EDİTÖRLERİN DİLİNDEN TECRÜBE AKTARIMI

 

ONUNCU OTURUM

GENEL MÜZAKERE

(Dergi ve Kitap Yayıncılığında Ortak Sistem Kullanımının Fırsat ve Riskleri)

 

Çalıştayın ve alınan sonuçların etkisi açısından ilgili kurum, kuruluş ve araştırmacılarla iş birliği içinde sunum yapacak uzmanların belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir.  Konuşmacılar belirlendikten sonra her bir oturum için müzakereci olarak çalıştaya katkı sunmak isteyenlerin başvuruları alınacaktır.