İSNAD, tüm üniversitelere YÖK tarafından duyuruldu

İSNAD Atıf Sistemi, tüm üniversitelere YÖK tarafından duyuruldu (PDF). 03.02.2021
www.isnadsistemi.org