Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Maddeleri Bibliyografik Künyeleri

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılan akademik çalışmalarda sıkça başvuru yapılan kapsamlı bir kaynaktır. Ansiklopedi, https://islamansiklopedisi.org.tr internet adresinden açık erişim olarak hizmete sunulmuştur. Bu web sitesinde 2 ek cildi ile birlikte toplam 46 ciltten oluşan ansiklopedinin tüm maddelerinin özgün erişim adresine sahip sayfalarında; maddelerin web sayfası formatında tam metni, matbu nüshasını pdf dosyası olarak indirme bağlantısı yanında yazar bilgisi, basım yeri ve tarihi, cilt ve sayfa numarası gibi bibliyografik künye bilgileri de yer almaktadır.

Ansiklopedinin web sayfasında yer alan madde bibliyografik künye bilgileri doğrudan atıf ve kaynakça programlarında kullanılmaya elverişli olmadığından, bu bilgilerin düzeltilmesi ve her bir maddenin bilgilerinin programlara ayrı ayrı girilmesi gerekmektedir. Bu durum hem araştırmacıların zaman kaybına yol açmakta hem de girilen bilgilerde hatalar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ansiklopedinin tüm maddelerinin bibliyografik künyelerinin Zotero gibi yaygın kullanılan programlara doğru şekilde eklenerek araştırmacıların erişimine sunulmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

Bu çerçevede; oluşturulan bot yazılım ile ansiklopedinin web sayfasında yer alan tüm maddelerin madde adı, tanıtım cümlesi, yazar ismi, pdf bağlantı adresi, diğer bibliyografik künye bilgileri ve ilişkili olduğu maddelerin listesi çekilmiştir. Ardından tamamı büyük harfle yazılı madde başlıkları ve yazar isimleri Türkçe imla kurallarına göre yalnızca baş harfleri büyük olacak şekilde düzeltilmiş, yazar isimleri “soyisim, isim” şeklinde parçalanmış ve tüm maddeler atıf ve kaynakça programlarına eklenebilecek formata dönüştürülmüştür. Elde edilen bibliyografik veri, kolay şekilde güncelleme yapılabilmesi ve hataların tek noktadan düzeltilebilmesi için Zotero ve Citavi programlarının çevrim içi kütüphanelerine aktarılarak paylaşıma açılmıştır. Paylaşılan kütüphanelerde her bir maddenin kısa tanıtım cümlesi, tam metin bağlantısı, matbu nüsha pdf bağlantısı, ilişkili olduğu diğer maddeler ve doğru şekilde girilmiş bibliyografik künye bilgisi yer almaktadır.

Prof. Dr. Muhammet Tarakçı ve Arş. Gör. Osman Durmaz tarafından hazırlanan ansiklopedi maddeleri kütüphanelerine Zotero ve Mendeley kullanıcıları Zotero grup kütüphanesine katılarak kullanabilmektedir. Citavi kullanıcıları ise Citavi hesaplarında kayıtlı olan e-posta adresi ile talep göndererek Citavi bulut projesinin kendileri ile paylaşımını isteyebilmektedir.