Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yönetim Kurulu Üyelerine Tanıtım Yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM’ın Değerli Yönetim Kurulu Üyelerine, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nce desteklenen İSNAD Atıf Sistemi ve İlahiyat Atıf Dizini projeleri hakkında 06/07/2018 tarihinde sunum yapıldı.
Projelerin hangi ihtiyaçlara binaen ortaya çıktığı, nasıl geliştiği ile test çalışmaları sürdürülen Dini Araştırmalar Veri Tabanı (DAVET) ve İlahiyat Atıf Dizini yazılımları hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu.
Veri paylaşımı konusunda işbirliği olanaklarının görüşüldüğü toplantıya imkân sağlayan başta İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşid Küçük Bey olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ, Prof. Dr. Ahmet ÖZEL, Doç. Dr. M. Suat MERTOĞLU, Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Eyyüp Said KAYA ve Dr. Ali Hakan ÇAVUŞOĞLU ile Genel Sekreter Fahrettin ERGÜN beylere teşekkürlerimi sunarım.
Dr. Abdullah Demir
İSNAD Atıf Sistemi ve İlahiyat Atıf Dizini Koordinatörü