İSNAD’ın Enstitü Müdürlükleri ile Öğretim Üyelerine Duyurulması


Üniversite yayını kitap ve hakemli dergiler ile lisansüstü tezlerin hazırlanmasında kullanımının değerlendirilmesi amacıyla İSNAD Atıf Sistemi’nin devlet ve vakıf üniversiteleri Enstitü Müdürlükleri ile öğretim üyelerine duyurulması hususunda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız imzası ile YÖK’e talep yazısı 25711/2019 tarihinde sunuldu.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015