İSNAD’ın Enstitü Müdürlükleri ile Öğretim Üyelerine Duyurulması

Üniversite yayını kitap ve hakemli dergiler ile lisansüstü tezlerin hazırlanmasında kullanımının değerlendirilmesi amacıyla İSNAD Atıf Sistemi’nin devlet ve vakıf üniversiteleri Enstitü Müdürlükleri ile öğretim üyelerine duyurulması hususunda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız imzası ile YÖK’e talep yazısı 25711/2019 tarihinde sunuldu.