İSNAD Atıf Sistemi Semineri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 30 Kasım 2019

30 Kasım 2019 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dr. Abdullah Demir tarafından GENÇ AKADEMİAR tarafından düzenlenen “Lisansüstü Tezlerde Yayın Etiği İhlallerini Önleme Programı Eğitimi” kapsamında sunum yapılacak ve İSNAD Atıf  Sistemi tanıtılacaktır.