İSNAD 2. Edisyon Yazım Kılavuzu Güncellendi

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon yazım kılavuzu güncellendi. Kılavuzun güncellenmiş sürümüne indirmeler sayfasından erişim sağlanabilmektedir.

Güncellemede Neler Var?
Yeni Eklenenler:

  • 7.2. Yazma Eser-Müellifi Bilinmeyen
  • 11.2. Ansiklopedi Yazarsız
  • 14.3. Makale-Tahkik/Neşir
  • Sûre adlarının Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılışları tablo olarak eklendi.
  • Kitâb-ı Mukaddes içinde yer alan kitapların Türkçe ve İngilizce kısaltmaları tablo olarak eklendi

Güncellenenler:

  • Çeviri, neşir, tahkik ve sadeleştirme türündeki kaynaklarda; yalnızca aynı eserin farklı çeviri, neşir, tahkik veya sadeleştirmeleri bir arada kullanıldığında sonraki geçen dipnotlarda çeviren, neşreden, tahkik eden ve sadeleştiren bilgisine yer verilmesi ilkesi benimsendi.
  • Kitâb-ı Mukaddes’in kaynak gösterilmesi, uluslararası kullanıma uygun şekilde güncellendi.
  • Çeşitli dizgi ve yazım hataları düzeltildi.