3. Yazar ve Kurum Bilgisinin Yazımı

“Yayınlarda yazarlık hakları gözetilmelidir. Yazarlık hakkı, Uluslararası Editörler Birliği’nin belirlediği gibi araştırmanın ve yayının tüm aşamalarında görev ve sorumluluk almak anlamına gelir. Daha sonra çıkabilecek bazı anlaşmazlıkları baştan önlemek için, çalışmanın başında, kimlerin yazar, kimlerin destek verenler olarak kabul edileceği ve kimlere teşekkür edileceği hususlarında karar verilmesi uygundur. Araştırmaya verilen katkı oranında isim sıralaması belirlenir.”[1]

Yazarın adı ve soyadı sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde kalın olarak yazılmalı, eğik yazım ise kullanılmamalıdır. Yazarın görev yaptığı kurum üniversite ise üniversite adı, fakültesi ve anabilim dalı yazılmalı, kurumun bulunduğu şehir ve ülke de belirtilmelidir. Yazar tarafından aktif olarak kullanılan e-posta adresi de yazılmalıdır. Yazar bilgileri, çalışmanın etki değerinin “yazar, üniversite, anabilim dalı, şehir ve ülke” kategorilerinde tespit ve takibinde kullanılmaktadır. Ayrıca yazarın Uluslararası Eşsiz Araştırmacı Numarası (ORCID), kişi bilgi alanına eklenmelidir. ORCID numarası, ORCID web sayfasından ücretsiz olarak alınabilmektedir.[2]

Seher Demir

Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı

Professor, Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Department of Kalam

Sivas, Turkey

seherdemir@cumhuriyet.edu.tr          orcid.org/0000-0001-7825-6573

[1]      YKEDİ, md. 3/1.

[2]      Open Researcher Contributor ID (ORCID), “Register”, https://orcid.org/register

3. Yazar ve Kurum Bilgisinin Yazımı” hakkında 2 yorum var.


  1. Merhaba, mail adresi ve orcid numarası alt alta olacak şekilde mi yoksa aynı satırda mı yazılmalı

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015