2.3. Makalelerin Kaynak Gösterimi

 • Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no/Sayı no (Yıl): sayfa numarası” şeklinde gösterilir: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016): 44 gibi.
 • Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa” şeklinde gösterilir: Ulum Dergisi 3 (Bahar 2016): 44-45 gibi.
 • Cilt kısaltması dergilerde “c.” kullanılmaz.
 • Dergi matbu olarak basılıyor ise web adresini belirtmeye gerek yoktur.
 • DOI numarası dipnotlarda kullanılmaz. Kaynakçada ise “https://doi.org/” ön eki ile kullanılır.
Makalelerin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, “Makale Adı”, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

 • Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23.
 • Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

____________________

 • Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife Dergisi 5/3 (2005): 175-193.
 • Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177.

____________________

 • Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic”, Classical Philology 104 (2009): 440.
 • Weinstein, “Plato’s Republic”, 452-453.

____________________

 • İrfan Erdoğan – Saadet İder, “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması”, Mütefekkir 3/6 (2016): 447.
 • Erdoğan – İder, “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar”, 450.
Makalelerin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Aralığı. (Varsa) https://doi.org/XXXXXXXXXX.

Örnek Kullanım:
Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23-46.

Erdoğan, İrfan – İder, Saadet. “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması”. Mütefekkir 3/6 (2016): 445-464. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.284583.

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife Dergisi 5/3 (2005): 175-193.

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic”. Classical Philology 104 (2009): 439-458. https://doi.org/10.1086/650979.

Was this page helpful?

2.3. Makalelerin Kaynak Gösterimi” hakkında 25 yorum var.


 1. Merhaba,
  Aşağıdaki makaleyi dipnot verirken sistem hata veriyor ve dergi isminden sonra virgül koyuyor. Bunu engellemek için sayı no olan 11’i Zoteroda cilt hanesine giriyorum. Ayrıca dergideki ‘2003/2’ ifadesi de ‘Şubat 2003’ olarak çıkıyor. Konuyla ilgili beni bilgilendirebilirseniz memnun olurum

  Ebussuud Efendi’nin Fetvalarında Seyyidler, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003/2, sayı: 11, s. 63-90 (İSAM Zotero kopyası)

  1. Ebussuud Efendi’nin Fetvalarında Seyyidler, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11/2 (2003): 63-90 CİLT 11 SAYI 2 ŞEKLİNDE GİRİLEBİLİR

  1. Makale yayımlanmış ise yazar adı ve başlığı dışında yayımlandığı dergi/gazete ve diğer bilgiler de olur. Makale yayımlanmamış ise bulunduğu yere göre “veri türüne” karar verilerek ona göre kaynak gösterilir.

 2. Merhabalar. İlham çapçıoğlunun
  ; Küreselleşme sürecinde kültür ve dinin değişen görünümleri kaynkacasini bulamadım. Yardımcı olurmusun?

 3. merhaba Abdullah hocam, tezsiz YL yapıyorum dönem projesi yazıyorum kaynak gösterimi ile ilgili bir şey soracaktım. mesela bir makaleden bir alıntı yaptık. Alıntı şu şekilde diyelim:”Bilişüstü konusunu inceleyen araştırmacılar kavramı daha anlaşılabilir düzeye getirmek ve gelecek araştırmalara kolaylık sağlamak için bir dizi model önermişlerdir (Akın & Abacı, 2011). Flavell’e (1979) göre, bireyin kendi bilişsel etkinliklerini düzenlemesi, bilişüstü bilgi, bilişüstü deneyimler, öğrenme birimi (amaçlar) ya da görevler ve öğrenme stratejileri (eylemler) öğelerinin etkileşimi sonucu oluşmaktadır (Senemoğlu, 2009; Akın & Abacı, 2011).” Ben dönem projeme bu cümleleri yazarken (Akın ve Abacı,2011) Flavell(1979) senemoğlu(2009;Akın ve Abacı 2011) kaynaklarını da bu şekilde metin içinde ve kaynakçada göstermem gerekiyor mu? sonuçta ben bu kaynakları görmedim. bu cümleyi kaynakçaları ile birlikte tek bir makaleden gördüm. yani bu cümlenin sonuna sadece alıntı yaptığım makaleyi mi kaynak göstericem. yani şu şekilde mi olacak:Bilişüstü konusunu inceleyen araştırmacılar kavramı daha anlaşılabilir düzeye getirmek ve gelecek araştırmalara kolaylık sağlamak için bir dizi model önermişlerdir . Flavell’e göre, bireyin kendi bilişsel etkinliklerini düzenlemesi, bilişüstü bilgi, bilişüstü deneyimler, öğrenme birimi (amaçlar) ya da görevler ve öğrenme stratejileri (eylemler) öğelerinin etkileşimi sonucu oluşmaktadır (Gülbahar,2009)…umarım sorumu anlatabilmişimdir..teşekkür ederim

 4. Merhaba Prof. Dr. Ali Güler’in ”Bir Çağdaşlaşma Modeli Olarak Atatürkçülük” isimli makalesini dipnot olarak göstermek istiyorum ancak hangi dergide yayınlandığını araştırdığım halde bulamadım araştırma yaparken de bir sitede ” Güler, A. (tarihsiz). Bir çağdaşlaşma modeli olarak Atatürkçülük. http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/guler_01.pdf adresinden 23.04.2018 tarihinde erişilmiştir.” şeklinde kaynakça olarak gösterildiğini gördüm bu doğru bir kullanım mıdır acaba ya da doğrusu neyse yardımcı olabilir misiniz ?

 5. merhabalar , “Newland, A., Newton, M., Finch, L., Harbke, C. R., & Podlog, L. (2013). Moderating variables in the relationship
  between mental toughness and performance in basketball. Journal of Sport and Health Science, 2(3), 184-192.
  https://doi.org/10.1016/j.jshs.2012.09.002” kaynakçada böyle gösterilen metin içinde alıntılanan bir cümleye ulaşmam gerekiyor asıl kaynaktan , nasıl ulasabilirim genellikle alıntı yapılan cumleler degistiriliyor, metnin tamamını okumam mı gerekıyor . yardımcı olursanız sevinirim

  1. Atıf ve kaynak gösterme sistemleri genelde metin içi (APA vb.) veya dipnotlu sistem (Chicago, MLA vb.) olmak üzere iki farklı usuldedir. Bu sistemlerin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Metin içi sistemler, yazar açısından kullanımı kolay olması nedeni ile tercih sebebi iken okurların atıf/atıf yapılan tespit veya yoruma ulaşmaları açısından zorluğa sebep olmaktadır. Sayfa numarası belirtilmemesi, o makalenin bir bütün olarak o konuya işaret ettiği olarak yorumlanabilir. Belli bir tespit/hüküm/yoruma ulaşmak için ilgili makaleyi okumanız gerekmektedir.

 6. Merhabalar bu yazıyı yazarken kullandığım eserleri dipnot olarak nasıl gösterebilirim. BİRDE bu eserleri nasıl kaynakça olarak gösterebilirim. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM TEŞEKKÜR EDERİM.- Bir yazı yazarken, Hasan Babacan’in Türk Tarih Kurumu’nda 2014 yılında
  yayımlanan Mehmed,Talât Paşa isimli kitabının 126. Sayfasından, Başbakanlık
  Osmanlı arşivi kataloglarindan Dahiliye Nezareti șifre kalemi belgeleri arasında
  Dosya numarası 24 belge numarası 123 olan belgeden, yine ayni arşivde, 17
  numaralı Sicill-i Ahval defterinin 56. Sayfasından, Tasvir-i Efkar gazetes’nin 23
  Temmuz 1909 tarihli nüshasının 4. Sayfasından, Mevlanzâde Rifat’in 1996 yilinda
  Istanbul’da basılan 31 Mart Bir Ihtilalin Hikayesi isimli eserinin 135. Sayfasından,
  Kazım Karabekir’in istanbul 1995 yılinda ikinci baskısı yapilan Ermeni Dosyası
  isimli eserinin 232. Sayfasından, Hüseyin Cahit Yalçın’in yedigün dergisinin 1935
  yilında çıkan 154. Sayısinın 5-7. Sayfalarında çıkan Tanidıklarım: Talat Paşa başlikli
  yazısindan yararlandım.

 7. Merhaba Hocam,
  İsam kütüphanesi aldığım dijital Osmanlıca eserleri Türkçeye çevirdim ve dip nota vermek istiyorum dijital eser dipnot ve kaynakça da nasıl veriliyor hocam.

  1. İSAM veritabanından indirdiğiniz eserlerin Yazar Adı, Eser Adı, Basım Yeri ve Basım Tarihi gibi bilgilerini tespit edip hangi türde (kitap, makale, yazma eser vb) o na göre kaynak gösterilir.

 8. Merhaba Hocam,

  Yazarı belli olmayan fakat uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleden alıntı yapınca metin içinde nasıl atıf yapmalıyız? Mesela yazarı belli ise (Özcan, 2020) şeklinde belirtiyorum. fakat yazar olmayınca (makalenin adı, yayınlandığı yıl) şeklinde mi olmalı? Teşekkürler.

 9. Merhaba Hocam
  Bir çok makalenin bir araya gelmesi ile oluşturulan kitaplarda yazar adı ve makale adları farklı farklı bunu nasıl dipnot ve kaynakça olarak gösterebiliriz

 10. Hocam merhaba,
  Süreli yayınlarda yayımlanan makaleleri dipnotta ve kaynakçada nasıl göstermeliyiz?
  Tarihlerini yazarken gün ve ay kısımlarını da eklemek gerekli mi?
  Mendeleyde gün ve ay kısmını yazabileceğimiz yer yok.
  Sırât-ı Müstakîm Dergisi üzerinden örnek verecek olursam, Mendeley şu şekilde yazıyor:
  “Edhem Nejad, “Fransız Usûl-i Tahsili ve Zararlarımız”, Sırât-ı Müstakîm 5/108 (1328): 64-66.” Bu doğru bir yazım şekli midir? 1328 öncesine net tarihi yazmaya imkan vermiyor Mendeley.
  Teşekkür ederim.

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
 • 14. Makale İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 14.1. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı) İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 14.2. Makale-Çeviri İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 14.4. Makale-Popüler İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 14.5. Makale-İnternette İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu