2.1.1. Tek Yazarlı Kitap

Tek yazarlı kitap dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

 • Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 2. Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 15.
 • Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 141-143.

____________________

 • Mustafa Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği (İstanbul: Düşün Yayınları, 2011), 57.
 • Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik, 114-115.

____________________

 • Ebû İshâk İbrâhzim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, nşr. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011), 2: 143.
 • Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2: 143.

____________________

 • Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99z-100.
 • Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.
Tek yazarlı kitap kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

Örnek Kullanım:
Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. 2. Baskı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

Öztürk, Mustafa. Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği. İstanbul: Düşün Yayınları, 2011.

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. Nşr. Angelika Brodersen. 2 Cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011.

Was this page helpful?

2.1.1. Tek Yazarlı Kitap” hakkında 5 yorum var.


 1. Kıymetli hocalarım, yıllar boyu dipnotların yazımında her üniversitenin belirlemiş olduğu çok farklı uygulamalara şahit oldum. Hatta aynı üniversitede görev yapan hocalar arasında dahi geçmiş dönemlerde farklı kuralların uygulandığı görülmektedir.
  Öncelikle bilhassa İlahiyat Fakültelerinde yapılan tezler için ortak bir uygulama tarzının oluşturulmaya çalışılmasını gerçekten takdirle karşılıyorum. Ancak ortak bir uygulama yapılma adına alışılagelen bazı yerleşik metodların değiştirilmesini uygun bulmuyorum.
  Tek ciltlik kaynak eser gösteriminde sayfa numaralarının (s.) şeklinde yazımının iptal edilmesini yerinde buluyorum. Dipnotların sade, net ve anlaşılır tarzda olması önemlidir.
  Çok ciltli eserlerde ise cilt numaralarının 1, 2, 3 … şeklinde verilmesi ve ardından iki nokta işaretinin konulmasını doğru bulmuyorum. Alışılagelen şekilde cilt numaralarının Roma rakamı ile verilmesi ve kesme (/) işaretinin ardından sayfa numarasının yazılması geleneksel hale gelmiş, kolay anlaşılır bir tarz oluşturması yönüyle aynı şekilde bırakılmalıydı.
  [İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, III/459] gibi..

  1. Sn. GAMGA, İsnad atıf sisteminde sayfa kısaltması (s.) kullanılmaması ve ciltli eserlerde Romen rakamının kullanılmamasının teknik ve akademik gerekçeleri bulunmaktadır. Cepten aramanız halinde ayrıntılı bilgi verilecektir. İlgi ve yorumunuz için teşekkürler. Abdullah Demir 0 539 249 77 18

 2. Merhaba
  Tek yazarlı kitap kısımında yer alan örnekte sehven Baskı kısmının önünde “2. ” unutulmuş gözüküyor. Düzeltebilir misiniz?
  İyi çalışmalar…
  “Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 15.”

 3. Merhaba
  Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Çünkü Sakarya üniversitesi İlahiyat fakültesi yayın kurulu olarak aldığımız karar gereği İsnad sistemine geçtikten sonra dergimize gönderilen yazılarda hata oranı önemli oranda azaldı. Ancak gelen yazılarda da görüldüğü üzere hatalar genellikle üç yerde yapılmaktadır.
  1) Arapça eser isimlerinin yazımı. Bu konudaki önerim harfi cerler dışında eserin ismini oluşturan kelimelerin ilk harflerinin büyük yazılması
  2) Birden fazla ciltten oluşan ve iki ve üzeri baskı yapmış eserlerin kaynakça kısmında baskı ve cilt sayılarının yazım sıralaması kılavuzda açık belirtilmemiş. Dolayısıyla gelen yazılarda bazen önce baskı sayısı daha sonra cilt sayısı yazılırken bazılarında da tam tersi olabilmektedir. Bu konuda benim önerim eser isminden sonra cilt sayısı daha sonra baskı sayısı şeklinde olması şeklindedir.
  3) Arapça bir eserin birden fazla tahkik veya neşr edeni bulunduğunda bu eserin kaynakça kısmında yazımı konusunda belirsizlik bulunmaktadır. Gelen yazılarda yazarlar bazen Thk. ………. v.dğr. şeklinde yazarken bazen de tahkik edenleri sırasıyla yazmaktadırlar. Kılavuzda bu belirsizlik giderilirse iyi olur diye düşünmekteyim.
  Teşekkür ederim. İyi çalışmalar

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
 • 2.2. Kitap-Tek Yazarlı İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu