1.9. Âyetlerin Kaynak Gösterimi

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

“İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.” (el-Enfâl 8/2).

Was this page helpful?

1.9. Âyetlerin Kaynak Gösterimi” hakkında bir görüş yazın.


  1. Sure ve ayet numaralarının dipnot yerine metin içinde verilmesi, makalenin başlığında veya öz kısmında ayetlere yapılan atıfları, ayrıca, metnin okunmasına yönelik akıcılık ve bütünlüğü bozucu ve estetik açıdan zorlayıcı görünmektedir. Türkçe literatürdeki pek çok eserde de ayetlerin dipnotta belirtilmesi göz önüne alınarak bu uygulama kanaatimce daha uygundur.

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 4. Kur’ân-ı Kerîm İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
  • 4.1. Meâl-Basılı İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
  • 4.2. Meâl-Web İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu