1.23. Tablolar ve Şekiller

Çalışmanın planlandığı süreçte bilgi aktarımında metinsel ya da görsel aktarımdan hangisinin ağırlıklı olarak kullanılacağına karar verilmelidir. Çalışmada kullanılacak tablo ve şekiller özenle seçilmeli ve metin içerisinde sözel olarak ifade edilebilecek bilgiler için ayrıca tablo ya da şekil kullanılmamalıdır.

Çalışmada kullanılabilecek şekil ya da tablo sayısı en fazla 10 adet ile sınırlandırılmalıdır.

Tablo ve şekiller, telif hakkı içeriyorsa, telif hakkı sahibinden basılı ve elektronik kullanım için yazılı izin alınması ve tablo veya şekil altında “Kaynak” ibaresi ile kaynağın belirtilmesi gereklidir.

Tablo ve şekillerin başlıklandırılmasında ardışık sayılar kullanılmalıdır. Örn.: Tablo 1:, Tablo 2:, Şekil 1:, Şekil 2:.

Başlıklandırma ve gerekli ise kaynak gösterimi, satır girintisi kullanılmadan çalışmada kullanılan fontla aynı olacak şekilde yapılmalıdır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 23. Tablo ve Şekil Oluşturmak İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım