2.7. Tezlerin Kaynak Gösterimi

Tezlerin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl; Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

 • Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017; 45.
 • Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı,

____________________

 • Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014; 122.
 • Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.

____________________

 • Senad Nanic, al-Ghazzali’s Natural Philosophy (Yüksek Lisans Tezi, Uluslararası İslam Düşünce ve Medeniyeti Enstitüsü, 1998; 43.
 • Nanic, al-Ghazzali’s Natural Philosophy, 73.

____________________

 • Mustafa Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi (Doktora Tezi, Chicago Üniversitesi, 1987; 45.
 • Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi, 62.
Tezlerin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi, Üniveriste Adı, Yıl.

Örnek Kullanım:
Ceric, Mustafa. A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Doktora Tezi, Chicago Üniversitesi, 1987.

Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014.

Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017.

Nanic, Senad. al-Ghazzali’s Natural Philosophy. Yüksek Lisans Tezi, Uluslararası İslam Düşünce ve Medeniyeti Enstitüsü, 1998.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
 • 13. Tez İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 13.1. Tez-Lisans İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 13.2. Tez-Yüksek Lisans İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 13.3. Tez-Doktora İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 13.4. Tez-Tıpta Uzmanlık İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 13.5. Tez-Sanatta Yeterlik İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 13.6. Tez-Diş Hekimliği Uzmanlık İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 13.7. Tez-Tıpta Yan Dal Uzmanlık İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu
 • 13.8. Tez-Doçentlik İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu