2.1.2. İki Yazarlı Kitap

İki yazarlı kitap dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 1. Yazar Adı Soyadı – 2. Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 1. Yazar Soyadı – 2. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2010; 57.
  • Topaloğlu – Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 67-69.

____________________

  • Ömer Lütfi Barkan – Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973; 520.
  • Barkan – Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 159.

____________________

  • Geoffrey C. Ward – Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007; 52.
  • Ward-Burns, War, 59-61.
İki yazarlı kitap kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça 1. Yazar Soyadı, Adı – 2. Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

Örnek Kullanım:
Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli.  İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

Topaloğlu, Bekir – Çelebi, İlyas. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

Ward, Geoffrey C. – Burns, Ken. The War 1941-1945. New York: Knopf, 2007.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 2.3. Kitap-İki Yazarlı İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu