2.4. Tercüme Makalelerin Kaynak Gösterimi

Tercüme Makalelerin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, trc. Tercüme Eden Adı Soyadı, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, “Makale Adı”, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Josef Van Ess, “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”, trc. Veysel Kanar, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2008): 296.
  • Ess, “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”, 296.
Tercüme Makalelerin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Soyadı, Yazar Adı. “Makale Adı”. Trc. Tercüme eden. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Aralığı. (Varsa) https://doi.org/ XXXXXXXXXX.

Örnek Kullanım:
Ess, Josef Van. “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”. Trc. Veysel Kasar. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (2008): 291-299.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 14.2. Makale-Çeviri İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu