2.1.6. Basılı Bildiri ve Tebliğ Metinleri

Basılı bildiri ve tebliğ metinleri dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, “Tebliğ Başlığı”, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, “Tebliğ Başlığı”, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008), ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009; 5-43
  • Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.
Basılı bildiri ve tebliğ metinleri kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. “Tebliğ Başlığı”. Kitap Adı.  Ed. Editör Adı Soyadı. Sayfa Aralığı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

Örnek Kullanım:
Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008). Ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 15. Bildiri/Tebliğ İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu