3. İSNAD Metin İçi Atıf Sistemi

Genel Kurallar

 1. Metin İçi Atıf atıf gösterme temelde şu şekildedir: (Yazar, yayın yılı, sayfa).
 2. Aynı yazara ait aynı yılda yayımlanmış iki ya da daha fazla esere atıf yapılıyorsa yayın yılının sonuna boşluk bırakılmadan alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: (Koç, 2014a, 44; (Koç, 2014b).
 3. Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ancak kaynakçada yer almamalıdır: (Mustafa Koç, Kişisel Görüşme, Aralık 2018).
 4. Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır; ancak birincil kaynaklara ulaşılamamışsa, atıf yapılırken önce asıl kaynak, sonra alıntılanan veya aktarılan kaynak belirtilir: (Topaloğlu, 2001, 210’dan akt. Demir, 2014, 50-55). Kaynakçada birincil kaynaklar da gösterilir.
 5. Kaynakça için metnin en sonunda ayrı bir sayfa oluşturulmalıdır.
 6. Kaynakça, İSNAD Dipnotlu Atıf Sistemi ile aynı şekilde oluşturulmalıdır.
 7. Kaynakçada eserler soyisim ve alfabetik düzene göre sıralanmalıdır.
 8. Eğer bir kaynakta yazar ismi yoksa atıfta eser adı yazılmalıdır.
 9. Tarihi bilinmeyen bir eser için “ts.” kısaltması kullanılmalıdır. (Topaloğlu, ts., 2: 143)
 10. Sayfa aralıkları 135-139 şeklinde tam olarak yazılmalıdır (Örnek: Demir, 2018, 135-136)

 
KİTAP
 Tek Yazarlı Kitap
Metin İçi Atıf: (Demir, 2018).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demir, 2018).

Doğrudan Alıntı: (Demir, 2018, 19-23).

Kaynakça:Demir, Abdullah. Ebû İshak es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Ankara: İSAM Yayınları, 2018.

 

İki Yazarlı Kitap
Metin İçi Atıf: (Barkan – Ayverdi, 1973).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Barkan – Ayverdi, 1973).

Doğrudan Alıntı: (Barkan – Ayverdi, 1973, 45).

Kaynakça:Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli.  İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

 

Üç ve Daha Çok Yazarlı Kitap
Metin İçi Atıf: (Topaloğlu, v.dğr., 1998).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Topaloğlu, v.dğr., 1998).

Doğrudan Alıntı: (Topaloğlu, v.dğr., 1998, 17).

Kaynakça:Topaloğlu, Bekir – Yavuz, Y. Şevki – Çelebi, İlyas. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

 

 Yazarsız Kitap
Metin İçi Atıf: (İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı,1998).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (İş Kanunları,1998).

Doğrudan Alıntı: (İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı,1998, 19-60).

Kaynakça:İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.

 
Kurum ve Komisyon Yayını Kitaplar
Metin İçi Atıf: (Sahil Güvenlik Komutanlığı [SGK], 2014).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (SGK, 2014).

Doğrudan Alıntı: (Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2014, 15).

Kaynakça:Sahil Güvenlik Komutanlığı.Damlaya Damlaya Kirlenir. Ankara: Sahil Güvenlik Komutanlığı Yayınları, 2014.

 
Kurum Yayını Raporlar
Metin İçi Atıf: (“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”, 2016).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”, 2016).

Doğrudan Alıntı: (“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”, 2016, 10-22).

Kaynakça:“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”. Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. Ankara: TBMM Yayınları, 2016.

 
 Editöryal Kitap
Metin İçi Atıf: (Kaynar, 2015).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Kaynar, 2015).

Doğrudan Alıntı: (Kaynar, 2015, 19-50).

Kaynakça:Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

 

 

Seri Kitapları
Metin İçi Atıf: (Faroqhi, 2011).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Faroqhi, 2011).

Doğrudan Alıntı: (Faroqhi, 2011, 97).

Kaynakça:Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. 3 Cilt. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.

 
Çeviri Kitap
Metin İçi Atıf: (Dvornik, 1990).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Dvornik, 1990).

Doğrudan Alıntı: (Dvornik, 1990, 34).

Kaynakça:Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. çev. Mehmet Aydın. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.

 
Kitap Bölümü
Metin İçi Atıf: (Rudolph, 2003).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Rudolph, 2003).

Doğrudan Alıntı: (Rudolph, 2003, 290).

Kaynakça: Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. Haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

 
E-Kitaplar
Metin İçi Atıf:(Şahin, 2004).

Atfın Tekrarı Hâlinde:(Şahin, 2004).

Doğrudan Alıntı: (Şahin, 2004, 99).

Kaynakça:Şahin, Derya. Amisos Mozaiği. b.y.: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/38967,amisos-mozaigi.pdf?0

 
MAKALE
Akademik Dergi
Metin İçi Atıf: (Çiftci, 2015).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Çiftci, 2015).

Doğrudan Alıntı: (Çiftci, 2015, 23).

Kaynakça:Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23-46.

 
Süreli Yayın (Hakemli Olmayan Matbu Dergi)
Metin İçi Atıf: (Arslan, 2017).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Arslan, 2017).

Doğrudan Alıntı: (Arslan, 2017, 12).

Kaynakça:Arslan, Mustafa. . “Sanal Dünya ve Değişen Toplumsal/Bireysel İlişkiler”. Diyanet Aylık Dergi315 (Mart 2017): 12-30.

 
Gazete Yazısı – Yazarlı
Metin İçi Atıf: (Donat, 2018).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Donat, 2018).

Doğrudan Alıntı: (Donat, 2018, 17).

Kaynakça:Donat, Yavuz. “Suçlu Medya!”.Sabah (9 Ağustos 2018): 17.

 
Gazete Yazısı – Yazarlı (İnternet Sitesinden)
Metin İçi Atıf: (Birand, 2012).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Birand, 2012).

Doğrudan Alıntı: (Birand, 2012, 12).

Kaynakça:Birand, M. Ali (2012, 14 Eylül). “Yetti artık, darbe beklemekten vazgeçin…” Hürriyet(14 Eylül 2012). Erişim: 11 Temmuz 2018.  http://www.hurriyet.com.tr

 
Gazete Yazısı – Yazarsız
Metin İçi Atıf: (“Yetki Kanunları,” 1971).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (“Yetki Kanunları,” 1971).

Doğrudan Alıntı: (“Yetki Kanunları,” 1971, 1).

Kaynakça:“Yetki Kanunları”. Milliyet (17 Eylül 1971): 1.

 
Süreli Yayın (Hakemli Olmayan E-Dergi)
Metin İçi Atıf:(Demiröz, 2017).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demiröz, 2017).

Doğrudan Alıntı: (Demiröz, 2017, 30).

Kaynakça:Demiröz, Sevim. “Uyku Çiçeği”. Kirpi Edebiyat Dergisi(Ocak 2017). Erişim: 22 Temmuz 2018. http://www.kirpiedebiyat.com/uyku-cicegi-sevim-demiroz/

 

Kişisel Sayfa
Metin İçi Atıf:(Tarakçı, 2018).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Tarakçı, 2018).

Doğrudan Alıntı:(Tarakçı, 2018).

Kaynakça:Tarakçı, Muhammed. “Papaz, Rahip, Pastör”. Prof. Dr. Muhammet Tarakçı.

Erişim: 31 Temmuz 2018. http://muhammettarakci.blogspot.com/2018/07/papaz-rahip-pastor.html

 

TEZ (Yayınlanmamış Doktora ve Yüksek Lisans Tezi)
 Metin İçi Atıf: (Demir, 2006).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demir, 2006).

Doğrudan Alıntı: (Demir, 2006, 55-57).

Kaynakça:Demir, Abdullah. Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2006.

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ
Metin İçi Atıf: (Akün, 1989).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Akün, 1989).

Doğrudan Alıntı: ((Akün, 1989, 2: 416).

Kaynakça:Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

 

BİLDİRİ
Basılmış Bildiri
Metin İçi Atıf: (Demir, 2017).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demir, 2017).

Doğrudan Alıntı: (Demir, 2017, 1: 651).

Kaynakça:Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”.IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik – Mâturîdîlik (05-07 Mayıs 2017). ed. Cengiz Cuhadar – Mustafa Aykaç – Yusuf Koçak. 1: 643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.

Was this page helpful?

3. İSNAD Metin İçi Atıf Sistemi” hakkında 8 yorum var.


 1. Metin içi atıf ile ilgili olarak temel hadis kitaplarından bir kaç tanesinin örneklere dahil edilmesi iyi olur.
  Hayırlı çalışmalar

 2. Açıklama kısmının son cümlesinde verilen örnek (Topaloğlu, 2001: 210’dan akt. Demir, 2014: 50-55) şeklinde gösterilmiştir. Halbuki bu açıklamanın aşağısındaki örneklerde ise (Topaloğlu, 2014, 11-15) şeklinde gösterim mevcuttur. Birincisinde Yazar soyadı, (virgül) tarih: (iki nokta) boşluk ve sayfa olmasına rağmen ikincisinde Yazar soyadı, (virgül) tarih (virgül) sayfa numarası verilmiştir. İkincisi doğru olandır. Yani aşağıdaki tabloda doğru verildiği halde yukarıdaki açıklamada yanlış verilmiştir.
  Selamlar

 3. Bir Editör tarafından birden çok yazardan meydana getirilen kitap nasıl kaynak gösterilecek. Mesela: İslam İlim ve Düşünce Geleneğinde Adudüddin el-Îcî, Editör Eşref Altaş

 4. Merhabalar,

  Bir kaç sorum olacaktı,
  1-Kitap bölümü başlığı altında “derleyen” olan kitaplara hazırlayan mı yoksa derleyen mi kullanmalıyız?
  2-İnternette basılmamış bildirileri nasıl göstermeliyiz?
  3-İnternette yayın tarihi olan yazıları erişim tarihleriyle birlikte nasıl göstermeliyiz?
  4-Editörsüz kitaplarda yayınlanan makaleleri nasıl göstereceğiz? (örn ad, soyad. “xxxx çalışması” (ss 25-35). 2000 yılı yıllığı. y sendikası yayını. 2000).
  5- Resmi gazeteyi (normal gazete başlığı altında mı göstermeliyiz?) ve yönetmelikleri nasıl göstermeliyiz?

  Şimdilik sorularım-takıldığım kısımlar bunlar, yardımcı olur musunuz?

  İyi çalışmalar, saygılarımla.

  1. Merhabalar
   1- Derleyen/Hazırlayan/Editör tarzındaki çalışmalarda, yayın kapağında ne ise o kullanılabilir.
   2- Basılmamış bildiri metni, internette yayında ise web sayfasına gibi atıf yapılabilir.
   3- Erişim tarihi için bk. http://www.isnadsistemi.org/guide/web-sayfalarinin-kaynak-gosterimi/
   4- Kitap bölümü gibi kaynak gösterebilirsiniz: Ulrich Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.
   5- Resmi Gazete,web sayfası/Gazete gibi kaynak gösterilebilir. İSNAD 2. versiyonuna Resmi GAzete ve Mevzuatlarla ilgili ayrı bir başlık eklenecek.
   Slm

 5. Metin içi atıf gösteriminde doğrudan alıntı yapılmayan kaynaklarda da sayfa numarası gösterilmesi, okuyucular için kaynak takibi yapılmasını oldukça kolaylaştıracaktır. Zaten doğrudan atıflar tırnak içinde gösterildiği için, gösterilmeyenlerin dolaylı atıf olduğu anlaşılacaktır. Dolaylı atıflarda sayfa numarası gösterilmemesi, kaynağa erişen okuyucunun, ilgili bölüm ya da kısmı bulmasını oldukça zorlaştıracak, büyük bir zaman kaybına sebebiyet verecektir. Bununla birlikte birincil kaynağa erişilemeyen hallerde aktarılan kaynağın, sanki araştırmacı tarafından görülmüş ve incelenmiş gibi kaynakçaya eklenmesinin doğru olmayacağını düşünüyorum. İlgili birincil kaynağa yer verilmesi, okuyuculara elbette kolaylık sağlayacaktır, ancak bu yer verme şeklinin, dipnot olarak ya da farklı bir başlık altında verilmesinin daha uygun olacağı, aksi durumda incelenmeyen bir kaynağın kaynakçada yer verilmesi sorununu meydana getireceği düşünülmektedir. Son olarak “ve diğerleri”nin kısaltmasının “v.dğr.” yerine “ve diğ.” ya da “vd.” şeklinde olmasının daha anlaşılır olacağını düşünmekteyim.

  Bilgilerinize sunar, iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.

  Arş. Gör. Çağrı ERDOĞAN
  Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
  Turizm Fakültesi

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
 • 1. Genel İlkeler İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Metiniçi