1.23.2. Şekiller

Grafik, çizelge, çizim, harita, fotoğraf ve resimler şekil olarak değerlendirilmektedir. Şekiller siyah-beyaz olabilecekleri gibi çalışmadaki kullanımına bağlı olarak renkli de olabilirler. Çalışma içerisinde kullanılan şekillere metin içerisinde atıf yapılması gerekmektedir. Şekillerin kalitesi baskı açısından uygun çözünürlükte olmalıdır (300-600 dpi aralığı). Ayrıca şekiller köşeli biçimde olmalı ve şekil içerisindeki metinler okunabilir olmalıdır.

Şekiller, “Şekil” ibaresi ile başlayan ve ardışık numaralar ile numaralandırılmış başlık içermelidir (Resim, Grafik, Çizim vb. ile başlanılmamalıdır).

Şekillerin kullanımında kenarlık kullanılmamalıdır.

İçerisinde şekil bulunan çalışmaların dosya boyutları internet yayınına uygun olmak zorundadır.

Şekil 2. Örnek Şekil Gösterimi

blank

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 23. Tablo ve Şekil Oluşturmak İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım