1.21. Dipnotların Yazımı

Eser adlarının yazımında, yukarıda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Dipnotlarda kaynaklar kronolojik sıraya göre klasik kaynaklar, yeni araştırma ve incelemeler (kitaplar/makaleler) ve ansiklopedi maddeleri şeklinde sıralanmalıdır.

İkinci kullanımdan itibaren yazarın soyadı (ya da sadece meşhur nisbesi; kısaltılmış eser adı, -varsa cilt- ve sayfa numarasıyla belirtilmelidir. Sayfa numarasından önce “s.” kısaltması kullanılmamalıdır.

Arapça yazar adı tek kelime ile veriliyorsa “el-” takısı kullanılmamalıdır: “el-Gazzâlî” değil “Gazzâlî” şeklinde yazılmalıdır.

Arapça eser adlarındaki “kitab” kelimesi kısaltılmamalı, “kitab” kelimesinden sonra gelen kelime büyük harfle yazılmalıdır.

Hatalı kullanım: K.el-Hac /  Kitâbü’l-hac

Doğru kullanım: Kitâbü’l-Hac

Dipnot işaretleri, virgül ve nokta gibi imla işaretlerinden sonra olmalıdır.

Hatalı kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”11.

Doğru kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”.11

Was this page helpful?

1.21. Dipnotların Yazımı” hakkında bir görüş yazın.


Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 22. Dipnot Vermek İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım