1.20. Atıf Yapma ve Alıntılama

Atıf / Dolaylı Aktarma: Bir kaynaktaki görüş, düşünce, tartışma, tespit veya benzeri bir kısma atıf yapılıyorsa ve atıf yapılan görüş makale yazarının kendi kelimeleri ile satıra dökülüyorsa, cümlenin sonuna dipnot işareti1 konulmalı ve dipnotta “Bu konuda bk. / Bu görüş ile ilgili bk. / Bu tartışma hakkında bk. veya Bk.” ifadesinden sonra kaynak belirtilmelidir.

Alıntı / Aynıyla İktibas: Eğer müracaat edilen kaynaktan ilgili kısım aynen noktası ve virgülüne dokunulmadan alınıyorsa, alıntılanan kısım “çift tırnak içinde verilir” ve sonuna dipnot numarası1 ve kaynağı yazılır. Alıntı içindeki alıntılarda ise ‘tek tırnak’ kullanılır. Bir kaynaktan aynen alıntılanan kısmın “çift tırnak” içine alınmadan yazılması ve sadece sonunda kaynağın yazılması ile yetinilmesi doğru olmaz. Bu kurallara uyulmadığı takdirde yayın etiği ihlali (İntihal / Plagiarism) söz konusu olur.

Was this page helpful?

1.20. Atıf Yapma ve Alıntılama” hakkında 2 yorum var.


  1. Aynıyla iktibas yapılırken tırnak içindeki metnin italik yazılıp yazılmayacağı konusunda ve 3 satırı geçen alıntıların yazılması gereken usul konusunda da bilgiler eklenirse güzel olur

  2. dipnot numarasının noktalama işaretlerinden örneğin ;’den sonra mı önce mi yazılması gerektiği belirtilmeli

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 20. Atıf ve Alıntı Yapmak İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım
  • 21. Aktarım Yapmak İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım