1.16. Kısaltmalar Tablosu

Tablo halinde aşağıda belirtilen kısaltmalar kullanılmalıdır. Eser isimleri, “a.g.e.” veya “a.g.m.” şeklinde kısaltılmamalıdır. Bunun yerine eser ismi uygun şekilde kısaltılarak yazılmalıdır.

Türkçe İngilizce
a.mlf. Aynı müellif Id The same person
Bk. / bk. Bakınız See Please, see
b.y. Basım yeri yok s.l. Sine loco (Without place [of publication)
bs. Basım, Baskı  
c. Cilt vol. Volume
Der. / der. Derleyen    
Ed. / ed. Editör Ed. / ed. Editor / Edited by
Erişim Erişim Tarihi Accessed Access Date
Haz. / haz. Hazırlayan    
Krş. /krş. Karşılaştırınız cf. Compare
Ktp. Kütüphanesi Lib. Library
md. Madde    
M.Ö. Milâttan önce BC Before Christ
M.S. Milâttan sonra AD Anno Domini
nr. Numara no. Numara/Sayı
Nşr. / nşr.

Thk. / thk.

Neşreden

Tahkik eden

Ed. / ed. Editor

Edited by

    MS Manuscript
ö. Ölümü, vefat tarihi d. Died/death
Sad. / sad. Sadeleştiren    
sy. Sayı no. Isssue
Trc. / trc. Tercüme eden Trans. Translator
ts. Tarihsiz nd . No date
Tsh. / tsh. Tashih eden    
vb. Ve benzeri etc. et cetera
v.dğr. Ve diğerleri et al. And other people
vr. Varak    
y.y. Yayıncı bilinmiyor s.n. Sine nomine (Without name of publisher)

Kısaltmalar yazıldıktan sonra boşluk bırakılmalıdır. Özellikle sık kullanılan “Bk.” ve “s.” ile vefat tarihi gösteren “ö.” kısaltmalarından sonra boşluk verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca “.”, “,” gibi noktalama işaretlerinden sonra da boşluk bırakılmalıdır.

Was this page helpful?

1.16. Kısaltmalar Tablosu” hakkında 4 yorum var.


 1. Tarihi belli olmayan eserlerde Isnad Atıf sistemi Zotero’da kısaltma olarak t.y. vermektedir. Ya burayı Zotero’ya ya da Zotero’yu buraya uyarlarsanız güzel olur. Teşekkürler.

  1. Ahmet Bey,
   İSNAD atıf sisteminin 2. versiyonu Eylül ayı içinde yayımlanacak ve şablonlar güncellenecektir.
   İlginiz için teşekkürler
   Slm

 2. Hz. Peygamber’in ismi geçtiğinde hangi kısaltma kullanılması gerekir (sav) mı (sas) mı bunu da kısaltmalarda belirtesiniz iyi olur aynu şekilde diğer peygamber isimlerinde Hz. başta mı yoksa (as) mi sahabe isimlerinde (ra) mı bunlar da kısaltmalar başlığı altında belirtilse iyi olur

 3. Vefat tarihi tam bilinmeyen ancak yaşadığı dönem bilinen kişiler için bu bilinen tarihten sonra öldüğünü göstermek üzere sonrasında öldü için s.ö. kısaltması kullanılabilir.

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
 • 24. Kısaltmalar Dizini (Türkçe-İngilizce-Arapça) İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım