1.23.1. Tablolar

Tablo oluşturulurken çalışmanın amaçlarına uygun olarak sadece gerekli bilgilere yer verilmelidir. Tablodaki bilgiler metin içerisinde ifade edilmeli ancak gereksiz tekrardan kaçınılmalıdır. Ayrıca tablolar, metinden bağımsız olarak da anlaşılabilir olmalıdır.

Tek tabloda ifade edilebilecek bilgiler için ayrı tablolar oluşturulmamalıdır. Özellikle demografik değişkenlere (yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu vb.) ait bilgiler, metin olarak ifade edilebildikleri için ayrıca tablo ile gösterilmelerine gerek yoktur.

Tabloda belirtilen satır ve sütun başlıkları kısa ve anlaşılır olmalıdır.

Tablo içerisinde gösterilen sayısal bilgilerin ondalık sayıları aynı olmalı ve rakamlar, hücreye ortalanmalıdır.

Tablolar, “Tablo” ibaresi ile başlayan ve ardışık numaralar ile numaralandırılmış başlık içermelidir. Başlıklandırma tablonun içeriği ile uyumlu olacak şekilde kısa, anlaşılır ve açıklayıcı olmalıdır. Çok genel ya da ayrıntılı başlıklar kullanılmamalıdır.

Tablo “Otomatik Sığdır” komutu ve “Pencereye Otomatik Sığdır” komutu ile genişletilmelidir.

Tabloların gösteriminde sadece üst ve alt kenarlıklar kullanılmalıdır. Üst ve alt kenarlıklar 1½ nk oranında düz çizgi şeklinde olmalıdır. Tablo içerisindeki başlık satırı ise 1 nk oranında olmalıdır. Başlık satırı Bold (Kalın) olmalıdır.

Tablo 1. Örnek Tablo Gösterimi

Maddeler Sayı Değer
A 1 0,25
B 2 0,26
C 3 0,27
D 4 0,28

Kaynak: Mustafa Ulu, “Mistik Tecrübe ve Kişilik İlişkisi Üzerine: Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneklemi”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22, sy 1 (2018): 45.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 23. Tablo ve Şekil Oluşturmak İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım