1.4. Öz Yazımı

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 150, en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Öz (Abstract) kısmında; araştırmanın konusu, kapsamı, önemi ve amaçları belirtilmelidir; yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına ise değinilmemelidir.  Abstract ve Extended Summary kaleme alınırken metinde yer alan özel isimler (din, mezhep, şahıs, sûre vb.; kitap adları ve kavramların yazımında Encyclopaedia of Islam’ın 3. baskısının kullanımına uyulmalıdır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 4. Öz ve Özet Yazımı İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım