1.8. Din ve Mezhep Adlarının Yazımı

Din ve mezhep isimleri Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan ilgili madde ismi esas alınarak yazılmalıdır. Mezhep isimlerinin içinde geçen harekesiz ayn harflerinin hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilmesine özen gösterilmelidir.

Hatalı kullanım: Mu’tezile, Eş’arîler.

Doğru kullanım: Mu‘tezile. Eş‘arîler.

Bu içerik size yeteri kadar yardımcı oldu mu?

1.8. Din ve Mezhep Adlarının Yazımı” hakkında 2 yorum var.


Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 11. Din ve Mezhep Adlarının Yazımı İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım