2.2. Yazma Eserlerin Kaynak Gösterimi

Yazma eserlerin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Yazma Eser Adı, Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, nr. Kayıt Numarası, Varak Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Adı Soyadı, Yazma Eser Adı, Varak Numarası

Örnek Kullanım:

 • Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî Keşşî, et-Temhîd fî beyâni’t-tevîd, Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153, 77b.
 • Keşşî, et-Temhîd, 79a.

____________________

 • Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali es-Siğnâkī, et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 3893, 1a.
 • Siğnâkī, et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd,
Yazma eserlerin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Adı Soyadı. Yazma Eser Adı. Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası: Varak Numarası. Kütüphane Adı.

Örnek Kullanım:
Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni’t-tevîd. Şehit Ali Paşa, 1153: 1a-217b. Süleymaniye Kütüphanesi.

Siğnâkī, Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali. et-Tesdîd fî şerhi’t-Temhîd li-kavâidi’t-tevhîd. Esad Efendi, 3893: 1a-215a. Süleymaniye Kütüphanesi.

Was this page helpful?

2.2. Yazma Eserlerin Kaynak Gösterimi” hakkında 2 yorum var.


 1. Dipnot için verilen iki örnekte kayıt numarası farklı farklı verilmiş.
  Şehit Ali Paşa, 1153, 77b
  Esad Efendi, nr. 3893, 1a

  Ayrıca kayıt numarasından sonra varak numarasından önce dipnotta virgül, kaynakçada iki nokta gösterilmiş aynı olabilir.

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
 • 7. Yazma Eser İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu