1.2. Başlıklandırma Formatı

Makalenin başında Türkçe ve İngilizce başlık bulunmalıdır. Başlık, makale içeriğini tam olarak yansıtabilecek şekilde açık ve netlikte olmalı, çok veciz ve kapalı olmamalıdır. Araştırmanın kapsamı hangi açılardan sınırlandırılmış ise bu sınırlamalar mümkün olduğunca başlığa yansıtılmalıdır. Ayrıca başlık ve Title, anlam açısından tam uyumlu olmalıdır.

Başlıklar mümkün olduğunca kısa ancak konuyu yansıtacak şekilde belirlenmeli, yazımda çift tırnak (“-“)  veya eğik çizgi (slash) işareti (/) kullanılmamalıdır.  İki nokta (:) ise gerekli görülmesi halinde kullanılabilir.

Başlıklar ondalık sistem düzeninde, “1. 2. 3.; 1.1., 1.2.; 1.2.1.” şeklinde rakam ve sonrasında nokta kullanılarak otomatik olarak oluşturulmalıdır. Başlık numarası ile başlığın ilk harfi arasında bir boşluk bırakılmalıdır. Boşluklar kullanılan kelime işlemci programı (Word, Open Office Writer gibi programlar) tarafından otomatik olarak oluşturulmalı, boşluk tuşu kullanılarak eklenmemelidir.

Hatalı kullanım: 1.1.Kelam

Doğru kullanım: 1.1. Kelam

Ondalık Sistemde Başlıklandırma Örneği:

  1. ______________________________________
    • ________________________________
      • ________________________

Birinci derece başlıklarda yer alan tüm harfler aşağıda örnekleri sunulduğu gibi büyük harfle ve koyu yazılmalıdır:

GİRİŞ

  1. KELÂMIN ÖNEMİ
  2. KELÂMIN MEŞRÛİYETİ

SONUÇ
KAYNAKÇA
İkinci, üçüncü ve dördüncü derece başlıklarda yer alan kelimelerin sadece ilk harfleri büyük harfle başlatılmalı ve kalın yazılmalıdır. İtalik yazım kullanılmamalıdır (1.3. Saffâr’ın Kelâm Yöntemi gibi).  Makalede gerekmedikçe beşinci derece ve sonraki alt başlıklar açılmamalıdır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 2. Yayının Adı ve Başlıklandırma İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım