2.1. Kitapların Kaynak Gösterimi

Tek yazarlı kitap dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

 • Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003; 15.
 • Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 141-143.

____________________

 • Mustafa Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği (İstanbul: Düşün Yayınları, 2011; 57.
 • Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik, 114-115.

____________________

 • Ebû İshâk İbrâhzim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, nşr. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011; 2: 143.
 • Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2: 143.

____________________

 • Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006; 99z-100.
 • Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.
Tek yazarlı kitap kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

Örnek Kullanım:
Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. 2. Baskı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

Öztürk, Mustafa. Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği. İstanbul: Düşün Yayınları, 2011.

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. Nşr. Angelika Brodersen. 2 Cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011.

Was this page helpful?

2.1. Kitapların Kaynak Gösterimi” hakkında 6 yorum var.


 1. Muhterem hocam,
  Kaynakçada müellif isimlerinin ya meşhur adının ya da nisbesinin öne alınması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Burada benim sorum mesela İbn Hacer el-Askalânî’yi nasıl yazacağımız hususunda. İbn Hacer malumunuz onun meşhur adı. el-Askalânî ise nisbesi. Hangisini öne çekeceğiz.
  İkinci sorum ise bazı arapça kitapların tek bir mücelledinde 2 cilt hatta bazen 3 cilt yer alıyor. Yani kitap normalde 5 parça iken üstünde 10’a kadar numara var bu da onun 10 cilt olduğunu gösteriyor. Bu gibi durumlarda nasıl bir yol izleyeceğiz.
  Acizane bir katkı olması dileğiyle. İyi çalışmalar…

  1. Teşekkürler
   İbn Hacer el-Askalânî, XXXX. şeklinde Meşhur kullanımı öne alıp x b. x şeklinde kendi ve baba adı yazılabilir.
   Cilt içindeki ciltlerde, okuyucunun veya araşırmacının en kolay sayfaya ulaşabileceği usul kullanılabilir 6: 11 (6. cilt 11 sayfa gibi) 6 cilt aslında 2. parça içinde olabilir. Bizim belittiğimiz cilt: sayfa olmaya devam eder. Kaynakça kısmında 10 cilt (5 Mücelled) denebilr.

 2. hocam merhabalar, iyi günler dilerim öncelikle.
  bir kitabın belirli bölümlerini bilimsel bir makalede yayınlarsak yazı sonunda da kaynak belirtirsek, telif hakkı ihlali olmuş olur mu ?

  1. Atıf ve alıntının belirli sınırları var. Belirli bölümlerin yayımlanması, telif hakkı ihlali olabilir. Sorun yaşamamak için hangi sayfaların veya tabloların/şekillerin yayımlanması düşünüldüğü ilgili yayıncıya mail atılarak bildirilmeli ve izni talep edilmelidir. İzin vermez ise yayımlanamaz.

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
 • 2. Kitap İSNAD 2. Edisyon -> İSNAD Dipnotlu