1.5. Anahtar Kelimelerin Seçimi

Öz ve Abstract kısımlarını takiben en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan “Anahtar Kelimeler/Keywords” yer almalıdır. Anahtar kelimeler yayının elektronik ortamda taranmasına ve dizinlenmesine yardımcı olur ve yayının araştırmacılar tarafından bulunmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple ilgili makaleyi doğru olarak yansıtan kavramlar seçilmeli ve genelden özele doğru sıralanmalıdır.       Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ile Index Islamicus’tan bu konuda faydalanılabilir. İlk kavram mutlaka bilim dalı adı olmalıdır (Tefsir, Hadis, Kelam, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi vb.). İkinci kavram araştırmayı yansıtan konu, mezhep, şahıs veya eser adı olarak belirlenmelidir (Kader, Mutezile, Mâtürîdî, Kitabü’t-Tevhîd vb.). Daha sonra makale içeriğini tam olarak yansıtan kavramlar eklenmelidir (İnsan Fiilleri, Kesb, İstitaat). Örnek: Kelâm, Kader, Mâtürîdîlik, Mâtürîdî, Kesb, İstitaat. Çalışma; şahıs veya eser odaklı ise ilgili eser ve müellif adı anahtar kelime olarak mutlaka yazılmalıdır. Tek başına kullanıldığında sözcük anlamı dışında kavramsal mânaya sahip olmayan sözcükler, kavram olarak tercih edilmemelidir.

Anahtar kelime seçiminde yararlanılabilecek web sayfaları:

  • DİA Madde Listesi:

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/madde.pdf.

  • Index Islamicus /Thesaurus:

http://bibliographies.brillonline.com/browse/index-islamicus#browse-tab-1.

  • Encyclopaedia of Islam:

http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3.

  • CERL (Consortium of European Research Libraries):

https://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
  • 5. Anahtar Kelimelerin Seçimi İSNAD 2. Edisyon -> Akademik Yazım