blank

Yazma Eserlerden Kodikoloji’ye: Tahkike Giriş

Tahkik/Critical Edition/text criticism ve Kodikoloji/codicology eğitimi.

Çıktılar

Eğitim tamamlandığında katılımcılar, tahkîk ile ilgili anahtar kavramlar (tahkîk, muhakkık, mahtût, codicology/kodikoloji; yazma tahkikinde dikkat edilmesi gereken bazı esaslar, kitabın adının ve müellifinin doğru tespiti, eserin seçim kriterleri, tahkiki oluşturan dirâse ve nas bölümlerinin nasıl oluşturulacağı hakkında temel bilgi sahibi olurlar. Bu video serisi, kodikoloji ve tahkik alanlarına yönelmek isteyen araştırmacılara dönük başlangıç/temel bilgileri arz etmeyi hedeflemektedir.

Hedef Kitle
 • – Araştırmacı ve akademisyenler
 • – Lisans öğrencileri
 • – Lisansüstü öğrenciler
Dersler
 • 1: Tahkik ile İlgili Anahtar Kavramlar 28:52
 • 2: Yazma Tahkikinde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Esaslar 28:47
 • 3: Nas: Tahkik Metni Yazımı Sırasında Uyulması Gereken Kurallar 1
 • 4: Nas: Tahkik Metni Yazımı Sırasında Uyulması Gereken Kurallar 2
 • 5: Dirâse: Eseri Yorumlayabilmek ve Yazma Eserin Dış Unsurları


Bu eğitimde tahkîk, muhakkık, mahtût, codicology/kodikoloji gibi tahkîk ile ilgili anahtar kavramlar hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde yazma tahkikinde, kitabın adının ve müellifinin doğru tespiti konusu hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde, tahkik metni yazımı sırasında uyulması gereken şu kurallar hakkında bilgi verilmektedir: Tarafsızlık, metin yazım kuralları ve noktalama işaretleri, isimler, vefat tarihleri ve iktibaslar,


Bu eğitimde, tahkik metni yazımı sırasında uyulması gereken şu kurallar hakkında bilgi verilmektedir: Kısaltmalar, ta‘lik, hamiş ve minhuvât, ayetlerin yazımı ve hadislerin tahrici, şiirlerin kaynaklandırılması, hataların tashihi, terimlerin yazımı, kaynakça ve indeks.


Bu eğitimde, dirâse: eseri yorumlayabilmek ve yazma eserin dış unsurları hakkında bilgi verilmektedir. Yazmanın dış unsurları” kaydı ile kastedilenler şunlardır: (a) Eserin İsmi, (b) Müellifin Hayatı, (c) Eserin Müellife Aidiyeti (d) Kaleme Alınış Gerekçesi ve Yazıldığı Tarih (e) Müellifin Yararlandığı Kaynaklar (f) Eserin Konusu ve İlim Tarihindeki Önemi (g) Tahkikte Takip Edilen Yöntem (h) Nüshalar ve Özellikleri, Tahkikte Esas Alınan Nüsha Hakkında Bilgi (i) Yazmada Kullanılan Kısaltmalar (j) Nüshaların İlk ve Son Varaklarının Görüntüleri.

Dr. Öğr. Üyesi Harun Bekiroğlu
1983 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Malatya Barbaros İlkokulu’nu ve Malatya İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi (1999). Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2003). Yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Nesefî Tefsirinde İ’cazu’l-Kur’an konulu teziyle tamamladı (2005). Doktora öğrenimini ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde el-Burhân ve el-İtkân Adlı Eserlerin Tefsir Metodolojisi Bakımından Değerlendirilmesi konulu teziyle tamamladı (2012). DİB Pendik Haseki Eğitim Merkezi’nden 2009 yılında mezun oldu. 2010 yılında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arapça Okutmanı olarak başladığı akademik çalışmalarını, aynı üniversitenin Tefsir bölümünde Yrd. Doç olarak sürdürdü (2017). Alanında yazdığı telif, tercüme kitaplar/makaleler, tahkikli neşirler ve editörlükler bulunmakta olup akademik hayatına İnönü Üniversitesi Temel İslam Bilimleri (Tefsir) bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Konulu Tefsir Projesi'nin İlmi Redaktör Kurulu'nda yer almaktadır. İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılığı vazifesini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bir Cevap Yazın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
 • blank
 • blank
 • blank
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015