blank

Yazma Eserleri Tanıyalım

Yazma eserleri tanıyalım. Bu eğitimde yazma eserlerin fiziki unsurları, metin dışı unsurları ve metin özellikleri hakkında genel tanıcı bilgiler verilmektedir.

Çıktılar

Eğitim tamamlandığında katılımcılar, yazma eserlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar.

Hedef Kitle
  • – Araştırmacı ve akademisyenler
  • – Lisans öğrencileri
  • – Lisansüstü öğrenciler
Dersler
  • 1: Fiziki Unsurlar 36:47
  • 2: Metin Dışı Unsurlar 1 36:03
  • 3: Metin Dışı Unsurlar 2 18:31
  • 4: Metin 10:57


Bu eğitimde yazma eserin tanımı ve fiziki unsurları konularında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde yazma eserlerin metin dışı unsurlarından kayıtlar hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde yazma eserlerin metin dışı unsurlarından turer ve tezyinat konuları hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde yazma eserlerin metin unsuru hakkında bilgi verilmektedir.

Arş. Gör. Yusuf Arıkaner
1991 Elazığ - Palu doğumlu. 2009 yılında Elazığ Anadolu Lisesi'nden, 2014 yılında Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2013-2018 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda farklı görevlerde bulundu. 2014-2017 yıllarında Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezinde eğitim aldı. 2018 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde araştırma görevlisi oldu. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ebu’s-Senâ Şemseddin İsfahânî’nin Uluhiyet Anlayışı” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde kelâm alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Bir Cevap Yazın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
  • blank
  • blank
  • blank
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015