blank

Citavi Eğitimi

Citavi referans ve bilgi yönetimi programı kullanım eğitimi. Citavi programı hakkında Citavi resmi internet sitesi üzerinden detaylı bilgi alınabilir.

Çıktılar

Eğitim tamamlandığında katılımcılar, Citavi Programı’nın kullanımı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Hedef Kitle
 • – Araştırmacı ve akademisyenler
 • – Lisans öğrencileri
 • – Lisansüstü öğrenciler
Dersler
 • 1: Tanıtım, Programı Yükleme ve Citavi Hesabı Oluşturma 18:41
 • 2: Ayrıntılı Arayüz Tanıtımı ve Atıf Stillerini Ekleme 25:57
 • 3: Citavi Projesine Referans Ekleme-1 (Manual Olarak Eser Ekleme) 17:20
 • 4: Citavi Projesine Referans Ekleme-2 (Online Search Özelliği ve Citavi Picker, ISBN, DOI ile Eser Ekleme) 20:43
 • 5: Bilgi Fişleri Oluşturma-1 (İçindekiler Oluşturma, Referansları Okuma ve Analiz yapma) 22:05
 • 6: Bilgi Fişleri Oluşturma-2 (Fiş Türleri ve Uygulamalı Fiş Oluşturma Örnekleri) 21:54
 • 7: Word'de Citavi Kullanımı-1 (Word Citavi Eklentisi, İçindekiler Oluşturma, Referans Gösterimi) 21:31
 • 8: Word'de Citavi Kullanımı-2 (Bibliyografya Oluşturma, Bilgi Fişlerini Word'e Aktarma ve Bazı Önemli Hususlar) 19:44
 • 9: Projenin Yayına Hazır Hale Gelmesi, Citavi'deki Diğer Özellikler 15:25
 • 10: Soru Cevap 44:19
Dosyalar


Bu eğitimde Citavi programının genel olarak tanıtımı, programın indirilmesi ve bilgisayara yüklenmesi ve Citavi hesabı oluşturma konuları anlatılmaktadır.


Bu eğitimde Citavi programının genel arayüz tanıtımı ve atıf sitillerinin eklenmesi ile özelleştirilmesi konularında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde Citavi projesine manual olarak eser ekleme konusu anlatılmaktadır.


Bu eğitimde Citavi projesine Online Search Özelliği ve Citavi Picker, ISBN, DOI ile eser ekleme konuları anlatılmaktadır.


Bu eğitimde Citavi projesinde içindekiler bölümünü oluşturma, kategorilere ayırma, referansları okuma ve analiz etme konuları anlatılmaktadır.


Bu eğitimde Citavi'de bulunan fiş türleri, uygulamalı fişleme örnekleri konuları anlatılmaktadır.


Bu eğitimde Word Citavi eklentisi, Citavi Pane, kategori ağacını aktarma, içindekiler oluşturma ve referans gösterimi konuları anlatılmaktadır.


Bu eğitimde Word programında Citavi projesi içerisinde bulunan bilgi fişlerinin aktarılması ve metin içerisinde kullanımı, bibliyografya oluşturma konuları anlatılmaktadır.


Bu eğitimde Citavi projesinin yayına hazır hale gelmesi ve Citavi'nin diğer bazı özellikler anlatılmaktadır.


Bu eğitimde Citavi web sürümü, İSNAD şablonunun genel kullanımı, Citavi Picker ile içerik ekleme, snapshoot özelliğini kullanma, projeler arasında bilgi aktarma, bilgi fişlerinde yapılan güncellemeleri Word programına aktarma ve eser isimlerinin kısa yazılması ile ilgili Citation Key özelliği hakkında bilgi verilmektedir.

Arş. Gör. Halil İbrahim Yılmaz
1992 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Konya’da tamamlayıp 2009 yılında Konya Merkez Anadolu İHL'den mezun oldu. Aynı yıl girdiği Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni 2014 yılında bitirdi. Ardından Marmara Üniversitesi SBE İslam Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programını kazandı. 2016 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamasıyla eğitimine burada devam ederek 2018 yılında “Belâzürî'ye (ö. 279/892-93) göre Şâm Bölgesi fetihleri (M. 634-640)” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Halen SAÜ İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olup aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda İSAM Araştırma Yetiştirme Programı’nda (AYP) araştırmacıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Öğr. Gör. Dr. Osman Arpaçukuru
1968 Çankırı doğumlu. Evli ve üç erkek çocuk babası. Tekirdağ'da yaşıyor. İstanbul'daki imam hatip lisesi öğreniminin ardından 1989-1991 yılları arasında Şam'da başta Arapça olmak üzere Temel İslam Bilimleri alanında öğrenim gördü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans programını Prof. Dr. Raşit Küçük danışmanlığında, Sahâbe Dönemi Hadis Rivâyetinde Tesebbüt, İklâl ve İksâr adlı teziyle tamamladı (2006). 1998-2003 yılları arasında İlke Yayıncılık'ta editör ve mütercim olarak görev aldı. 2003- 2012 yılları arasında serbest mütercim, yeminli tercüman ve özel dil okullarında Arapça öğretmeni olarak çalıştı. Arapçadan Türkçeye kitap çevirileri yaptı, çeşitli dergilerde yazılar kaleme aldı. Prof. Dr. Abdulkerîm Zeydân'ın Mezheplere Göre Bütün Yönleriyle Kadın ve Aile Fıkhı Ansiklopedisi, 15 cilt (Asalet Yayınları, 2019); Hatîb eş-Şirbînî'nin Delilleriyle Büyük Şafii Fıkhı - Muğni'l Muhtac, 20 cilt (Mirac Yayınları, 2017); İmam Tahavî'nin Şerhu Meâni'l-Âsar: Hadislerle İslam Fıkhı, 7 cilt (Kitâbî Yayınları, 2009) ve İbn Hacer el-Askalânî'nin, Muhtasar Fethu'l-Bârî -Sahih-i Buhari Şerhi-, 15 cilt (Polen Yayınları, 2008) gibi pek çok kitabı yayına hazırladı. Abdulhalim Ebû Şakka'nın İslam Kadın Ansiklopedisi: Tahrirü'l- Mer'e, 2 cilt (Düşün Yayıncılık, 1996) adlı kitabının yayınında mütercim ve redaktör olarak görev aldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalında doktora programını Prof. Dr. Mehmet Yalar danışmanlığında, Arap Belâgatında Hasr Üslûbu ve Kur'an Meâllerinin Hasr Üslûbu Açısından Değerlendirilmesi başlıklı teziyle tamamlayarak İslâmî ilimlerde "Doktor" unvanı aldı (2019). Yüksek lisans ve doktora tezleri kendi alanlarında sırayla birincilik ve mansiyon ödüllerine layık görüldü (2011, 2019). Halen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalında çalışmaktadır. Otuzun üzerinde tercümesi bulunan yazarın yayımlanmış telif eserleri şunlardır: Kur'an Meallerinde Edebî Dil -Hasr Üslûbu Örneği- (Kuramer Yayınları, 2021); Sahabenin Hadis Rivayetindeki Titizliği (Kitâbi Yayınları, 2020); Peygamberimizin Anlattığı Hikâyeler (Nar Yayınları, 12. baskı, 2020), Ömer Muhtar (İlke Yayıncılık, 7. Baskı, 2020); Niçin Daha İyi Kul Olamıyoruz? (Ekmer Yayıncılık, 2005), İman Bahçesi Resimli Çocuk Hikâyeleri/İmanın Temelleri (1-5) (İlke Yayıncılık, 1999).

Citavi Eğitimi” hakkında 55 yorum var.


 1. merhaba,iki sorum var.tuttuğumuz bilgi fişleri ve kaydettiğimiz kaynaklar diğer bir projeye aktarılabilir mi,yoksa yine hepsini tek tek girmek gerekir mi? bilgisayarımızın bozulması durumunda?ikinci olarak,bilgisayarımızın bozulması durumunda kaydettiklerimiz kaybolur mu,kaybolmaması için bir yöntem var mı?

  1. Bilgi fişleri ve kaynaklar projeler arasında kopyalanabilir. Kaydettiğiniz verilerin bilgisayarın bozulması gibi durumlardan etkilenmemesi için bulut projeleri kullanabilirsiniz. İnternet erişimi ile ilgili problem varsa projelerinizin kayıt edildiği yeri bilgisayarınızın D diski gibi sistemin çökmesi gibi durumlardan etkilenmeyecek konumlara kaydedebilirsiniz.

 2. Merhabalar. Citavi 6.3. kullanıyorum. Fakat pdf’ler üzerinde ‘snapshot’ özelliği çalışmıyor. Görüntüyü seçtikten sonra seçenekler çıkmıyor. Sorun ne ile ilgili olabilir?

  1. Kullandığınız pdf dosyaları şifreli ise snapshot ve diğer alıntılama araçları kullanılamaz.

 3. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir eğitim olmuş. Derslerde Osman hocanın yapacağı 10. dersten bahsediliyor. Bu ders yapılacak mı acaba..

  1. Merhaba.
   Bu ay içinde inşallah sözünü ettiğiniz video yayınlanacaktır. (Osman Arpaçukuru)

 4. Merhabalar Bulut a kaydettiğimiz bir projeyi Bilgisayar’a da kaydedebiliyor muyuz. İki tarafa da aynı anda yada daha sonra aktarma imkanı oluyor mu

  1. Bulut projeleri üzerinde internet bağlantısı olmadığında bilgisayarınızdan çalışmaya devam edebilirsiniz. İnternet bağlantısı yaptığınızda değişiklikler bulut ile eşitlenir. Buluttaki bir projeyi tamamen bilgisayara kaydetmek veya tam tersi de mümkündür.

 5. Merhaba youtube kanalınızdan eğitimlerinizi izlediğim fakat internet kaynaklarına dair bilgi fişlerinin nasıl tutulacağını anlatmamışsınız. Kendi enstitümün belirlediği tez yazım kuralları var. Apa 6 dan farklı. Örneğin metin için atıfta tarih sonrasında sayfa numarası için : kullanılıyor. Yine Birden fazla yazarlı durumlarda & yerine “ve” kullanılıyor. Bu editleri nasıl yapabilirim?

  1. Citavi’ye APA6 sitilini ekledikten sonra Citation->Citation Style->Edit citation style... bağlantılarıyla sitil düzenleyiciye ulaşarak, enstitü kılavuzunda APA sitilinden farklı olan kısımları ayarlayabilirsiniz.

 6. Halil hocam emeğiniz için teşekkür ederim.
  Word’e aktarım yaptıktan sonra, citavi üzerinden yeni atıf veya atıflarda güncelleme yaptığımızda otomatik güncellemeyi nasıl yapabiliriz bu şekilde birşey mümkün müdür?

  1. Word’e ekledikten sonra Citavi üzerinde yaptığınız sayfa numarası dışındaki değişiklikler Word’de otomatik güncellenir.

   1. Hocam teşekkür ederim, kastım fişlerin içeriklerini citravide değiştirdiğimizde word’e elle manuel girmek gerekiyor. Belki otomatik bir yol vardır diye yazdım ama bulamadım.

    1. Bilgi fişlerini Word’e ekledikten sonra içeriklerini Citavi üzerinden güncellemek mümkün değil. Yalnızca referans bilgilerini güncelleyebilirsiniz.

 7. Merhaba, citavi eğitim videolarınızı izledim. Tezim türkçe ve bağlı bulunduğum enstitünün tez yazım klavuzu apa 6 dan farklılık göstermekte. Örneğin metin için atıf apa6 da yazar,tarih,pp iken tez yazımında tarihten sonra virgül deği ” : ” isteniyor . Ayrıca iki veya daha fazla yazarlı çalışmalarda ve kullanılması isteniyor. Bu gibi değişikliklerin nasıl gerçekleştirebilirim?

  1. Citavi’ye APA6 sitilini ekledikten sonra Citation->Citation Style->Edit citation style... bağlantılarıyla sitil düzenleyiciye ulaşarak, enstitü kılavuzunda APA sitilinden farklı olan kısımları ayarlayabilirsiniz.

 8. Hocam çok teşekkürler gerçekten çok verimli olmuş. Ancak Zotero mu, mendeley mi yoksa Citavi mi çok arada kaldım. Ayrıca bunların birbirinden çok büyük farkları var mıdır?

  Bir de dergiparkta olduğu gibi isam’dan da makale ekleyebiliyor muyuz Citavi’ye?

  1. Her üç programın (ve bunlara benzer diğer pek çok programın) belli açılardan birbirine üstünlüğü var. Hangisini kullanırsanız kullanın elle dipnot ve kaynakça düzenleme işiyle uğraşmak durumda kalmazsınız. Kendi kullanım tercihleriniz, kullandığınız bilgisayar ve kullanım ücretleri gibi farklı yönlerini göz önünde bulundurarak bir tercih yapmanız gerekli.
   Citavi’nin İSAM makaleler sayfasından Zotero’da olduğu gibi makale ekleme imkanı şimdilik yok.

 9. Hocam, öncelikle öğretici ve geliştirici istifade ettiğimiz bir eğitim olduğunu belirtmek isterim, teşekkür ederiz. Ayrıca bir sorum olacaktı: Word Citavi eklentisi olmasına rağmen Citavi Picker web eklentisi bende gözükmüyor. Bu sebeple otomatik eser künye bilgilerini ekleyemiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?

  1. Citavi programını bilgisayarınıza yüklediğinizde Citavi Picker otomatik yüklenir ama elle aktif hale getirmeniz gerekir. Bunun için mesela Google Chrome kullanıyorsanız Ayarlar -> Uzantılar bölümüne gidip etkinleştir butonunu aktif hale getirmeniz gerekli. Eğer Citavi Picker kurulmamışsa Citavi programını yeniden kurmanız veya denetim masasında program yükleme ve kaldırma kısmına gidip değiştir/onar yapmanız gerekir.

 10. Hocam, yapmış olduğunuz derslerinden dolayı çok teşekkür ederim. Birçok sorumun cevabı buldum. Ancak sizlere bir sorum olacaktı: Bir proje üzerinde çalışırken farklı projelerdeki kaynaklardan sadece arama motorunu kullanarak yararlanabiliyor muyuz?

 11. tşk ediyorum çok faydalı bir eğitim. 7. videoda citation key butonu ile eser kısaltması yapılabileceği geçiyor ve ilgili butonun nasıl aktif hale getirileceği izah ediliyor. lakin more fields’e girmeme rağmen ben mi göremiyorum, bir türlü citation key’i bulamadım

  1. Citation key özelliğinin kullanılabilmesi için öncelikle Tools->Options->Citation yolunu takip ederek Citation key support seçeneği aktif hale getirilmelidir.

 12. referansı girerken peltek harfleri (zel, se) alt çizgi ile gösterebiliyor muyuz? değilse bunu program yetkilisine iletebilir misiniz

 13. Merhaba hocam, citavide aldığım notları worde attığımda bazılarında cümleler okunamayacak kadar karışık ibareler haline geliyor. Acaba yazdığım gibi metni aktarması için ne yapmalıyım?
  Teşekkürler

  1. Aldığınız notlar Arapça ise bu şekilde bir sorun olabiliyor, bu konuda tam uyumlu çalışmıyor. Notlar Türkçe olduğu halde böyle bir sorun oluşuyorsa bilgisayarınızın dil ayarlarında bulunan sistem yerel ayarı Türkçe dışında başka bir dil olarak ayarlanmış olabilir.

 14. Merhabalar hocam;
  Citavi’de İsnad 2. edisyon kullanıyorum. Çözemediğimi iki problem var. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Ansiklopedi maddelerinin adını “collected work”te “subtitle” alanına yazıyorum. Ancak “citation key” kısmı aktif olduğu için çalışmamda ikinci kez referans gösterdiğimde dipnotta madde başlığı iki kez yazılıyor. Ne yapmam lazım?

  2. Ciltli eserlerde dipnotta cilt numarası gözükmüyor. Eserin toplam cilt sayısını “number of volumes” kısmına, mevcut nüshanın cilt numarasını da “volume in the series” kısmına yazıyorum. Toplam cilt sayısı kaynakçada gözüküyor ama dipnotta cilt numarası gözükmüyor. Sadece sayfa numarası gözüküyor. Ne yapmalıyım?

  Teşekkürler..

  1. 1. Ansiklopedi maddesinin Citation key kısmını düzenleyip boş olacak şekilde ayarlamanız gerekli.
   2. Sayfa numarası eklerken 2/142 şeklinde cilt/sayfa numarası formatında ekleme yapmanız gerekli.

 15. hocam merhalar, citaviyi ve kurdum. birkaç çalışma yaptım. word ortamında geçince word de citavi sekmesi gözükmüyor. biraz kurcaladım ama getieremedim. bunun sebebi nedir. nasıl citavi sekmesini ekleyebilirim. otomatik olarak gelmedi

  1. Citavi eğitiminin 7. dersinde bu konuda bilgi verilmektedir. Buradan sorunuzun cevabının anlatıldığı kısma ulaşabilirsiniz.

 16. Hocam merhabalar. Yardımlarınız ve videolar için çok teşekkürler. Bir sorum olacaktı. Direkt alıntı yaptıktan sonra o alıntıyla ilgili yorum yapmamız gerektiğinde bunu citavide yapabilir miyiz yoksa çalışmamızı worde aktardıktan sonra alıntı yaptığımız kısma mı yazmamız gerekiyor?

  1. Direk alıntı olarak kaydettiğiniz bir alıntı içerisine kendi yorumlarınızı da ekleyebilirsiniz. Ancak bunu worde aktarmadan önce yapmanız gerekli çünkü alıntıyı worde aktardıktan sonra eklediğiniz yorumlar word programı ile eşitlenmez.

 17. İbrahim hocam Allah razı olsun. Çok mühim bir vazife icra ediyorsunuz. Arapça’nın vasıta ilim olması gibi bu tür programların da günümüzün yeni vasıta ilimleri olduğuna inanıyorum. Kanaatimce başta Abdullah Demir hocam olmak üzere siz değerli hocalarımızın İlahiyat akademyası için tarihi bir misyon üstleniyorsunuz. Emekleriniz için teşekkürler. Benim sorum: İlk videoda ücretsiz citavi için kısıtlama olduğunu söylemiştiniz. Bu kısıtlama, 100 referans mı yoksa 100 proje mi şeklinde sözkonusu.

  1. Ücretsiz sürümde proje sınırı yoktur. İstediğiniz kadar proje oluşturabilirsiniz. Her bir projeye en fazla 100’er referans eklenebilir.

 18. İbrahim hocam, citaviweb’de kendi hesabımla girdiğim halde uygulamada kayıtlı projeler görünmüyor. Bunun muhtemel sebepleri ve çözümleri nedir acaba?

  1. Projeleri ilk defa oluştururken bulut proje olarak kaydetmemişseniz web versiyonunda göremezsiniz. Bulut proje olarak kaydettiğiniz projeler hem masaüstü uygulamasında hem de web versiyonunda kullanılabilir.

 19. Merhaba hocam. Eğitiminiz için teşekkür ederim. bir sorum var müsaadenizle. hazırlayan ismini organization bölümüne yazdığım zaman dipnotta haz…. olarak çıkmıyor. bunu nasıl düzeltebiliriz.

 20. Hocam merhaba, Citavi satın alım süreci hakkında bilgi verir misiniz? sitesinde sayın alım aşamasında ödeme seçenekleri vb çıkmadığından ilerleyemiyorum. Benim eksik yaptığım bir nokta mı vardır?
  Süresiz veya sınırlı alım seçimleri için öneriniz nasıldır. Her bir proje için 100 makale sınırı olduğundan bahsetmişsiniz bu koşulda sınırsız proje açılabilir mi

  1. Citavi resmi internet sayfasında “Shop” kısmından satın alabilirsiniz. Satın almak istediğiniz paketi seçtiğinizde ödeme adımına geçmek için sayfanın en altında ilerle butonu çıkıyor bunu gözden kaçırmış olabilirsiniz. Hangi paketi alacağınıza kendi kullanım ihtiyacınıza göre karar verebilirsiniz. Mesela Mac bilgisayar kullanıyorsanız masaüstünde kullanma imkanı zaten olmayacağı için sınırsız web sürümü tercih edebilirsiniz. Projelerde 100 eser ekleme sınırı ücretsiz sürümlerde söz konusu. Ama her birinde 100 eser olan sınırsız proje oluşturabilirsiniz.

 21. Merhaba Hocam
  Cİtavi programının içinde güncel isnad stili yok. Sİteden indirerek denediğimde ise Belgelerin içindeki ilgili stil klasörüne tarif ettiğiniz gibi yapıştırmama rağmen program bu sitili maalesef görmüyor. Bu sorunu nasıl halledebiliriz?

  1. Önce Citavi içerisinden indirdiğiniz sitili silmeniz, sonra siteden indirdiğiniz sitili kılavuzda belirtildiği şekilde klasöre kopyalamanız gerekli.

 22. Hocam merhaba, Citavi’yi word’de sadece atıf yapmak için kullanıyorum. bir esere kaç defa atıfta bulunduğumu nerden öğrenebilirim. ya da böyle bir özelliği var mı citavi’nin?

  1. Citavi pane üzerinde herhangi bir alıntıyı düzenlerken veya Reference sekmesinde ilgili eserin üzerine tıklandığında en altta kaç kez atıf yapıldığını görebilirsiniz.

 23. Merhaba, Eğitimleri bitirmek üzereyim. Emekleriniz için teşekkür ederim.
  Ciltli kitapları tek bir reference olarak ekleyip tüm ciltlerin pdf’lerine bu reference’ten ulaşabilir miyiz? Yoksa her bir cildin pdf’sine ulaşmak için kitapları cilt cilt ayrı kitaplarmış gibi mi eklemeliyiz?

  1. Fişleme veya alıntı yaparken sayfa numarası kısmına elle Cilt/Sayfa olarak (3/257 gibi) girerseniz ayrı ayrı eklemeden tek bir kaynak içerisine ekleyebilirsiniz tüm ciltleri.

 24. Referans eklemeyle ilgili bir sorum daha var:
  Aşağıda yazdığım isimleri referans kısmında hangi başlıklara yazmalıyım?

  Kitap: İslam Tarihi ve Medeniyeti
  Cilt Başlığı: Râşid Halifeler Dönemi
  Proje Yürütücüsü ve Genel Koordinatör: Mehmet Şeker

  Cilt Editörleri: Ahmet Önkal – Mehmet Ali Kapar

  Konu (veya bölüm mü demeliyim bilemedim) Yazarı: İsrafil Balcı
  Konu Başlığı : Şam Bölgesi Fetihleri

  Kitap 15 cilt. Her cildin tek ortak ismi genel koordinatör. Cilt editörleri farklı farklı. Ayrıca her bir konuyu yazan müellif de farklı.

  Referanslarda hangi seçeneği tercih edeceğim, hangi kısma hangi ismi yazacağım çözemedim. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Kitap Bölümü-Editörlü Eserde olarak kaynak göstermeniz gerekli. Citavi’de asıl kitap Book, Edited olarak kaydedildikten sonra bölüm Contribution in ... olarak kaydedilir: Balcı, İsrafil. “Şam Bölgesi Fetihleri”. İslâm Tarihi ve Medeniyeti -2- Râşid Halifeler Dönemi. ed. Ahmet Önkal – Mehmet Ali Kapar. 165-195. İstanbul: Siyer Yayınları, 2018.

 25. Selamün aleyküm hocam kolay gelsin
  Eğitim videolarınizi izledim ancak aylık kullanım sürümü bitince lisans istiyor projemi açmıyor. Toplam referans sayısı 20 civarı yani ücretsiz sürüm için 100 kota da dolmadı sebebini anlayamadim yardımcı olur musunuz, çok teşekkürler şimdiden

 26. Yardımcı olacak mısınız acaba, hesabım 1 ay sonunda lisans istedi referans sayım az olmasına rağmen

  1. Eğitim videolarının hazırlandığı tarihte şirketin lisans şartları o şekilde idi. Şirketin yeni lisans politikası gereği program yalnızca bir aylık deneme süresi boyunca ücretsiz kullanılabiliyor.

Bir Cevap Yazın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
 • blank
 • blank
 • blank
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015