blank

Risale Tahkiki

Risale tahkiki eğitimi.

Çıktılar

Eğitim tamamlandığında katılımcılar, risale tahkikinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar konusunda bilgi sahibi olurlar. Risale tahkik makalesinin hangi bölümlerden oluştuğunu öğrenir, bu konudaki tecrübelerden haberdar olurlar.

Hedef Kitle
  • – Araştırmacı ve akademisyenler
  • – Lisans öğrencileri
  • – Lisansüstü öğrenciler
Dersler
  • 1: Risale Tahkiki Nasıl Yapılır? 25:20


Bu eğitimde, risale tahkiki ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.

Doç. Dr. Murat Şimşek
Samsun’da doğdu. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1999). Yüksek Lisansını (2002) ve doktorasını (2008) aynı üniversitede tamamladı. 2015’te doçent oldu. Konya NEÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku anabilim dalında görev yapmaktadır. Ebû Hanîfe ve Hanefîlik konularında uzmandır. Bu bağlamda İslam hukuk tarihinin Hanefîlik özelinde gelişimi, Osmanlı dönemi uygulamaları ve Mecelle ile ilgili araştırmaları vardır. Fıkıh usulünde sünnet, Hz. Peygamber’in tasarrufları ve nass kavramı alanında; yine teorik ve tarihi bağlamda fıkıh ilminin konusu, ilkeleri, meseleleri, ilimler tasnifindeki yeri konularında çalışmalar yaptı. Fıkhın pratik alanıyla ilgili olarak helal yaşam, helal gıda, helal ekonomi ve helal turizm konularında çalışmalar yürütmektedir. NEÜ Helal ve Sağlıklı Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü ve TSE Helal Gıda Akademik İstişare Kurulu üyeliği görevleri bulunmaktadır. Uzmanlık alanı haricinde akademik faaliyet alanı olarak tahkikli metin neşri (edisyon kritik) araştırmalarıyla ilgilenmekte, Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi (tahqiq.org) editörlüğünü yürütmektedir. İslam Hukukunda Bağlayıcılık Bakımından Hz. Peygamber’in İctihad ve Tasarrufları (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2010) adlı bir eseri bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bir Cevap Yazın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
  • blank
  • blank
  • blank
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015