blank

Arapça Sözlük Kullanımı

Arapça sözlükler ve kullanım yöntemleri eğitimi.

Çıktılar

Eğitim tamamlandığında katılımcılar, Arapça sözlükler (kâmuslar/muʾcemler; Arapça sözlükler arasındaki farklar, Arapça sözlüklerin kullanımı ve kavramların kökenine inme yöntemi hakkında temel bilgi sahibi olurlar.

Hedef Kitle
  • – Araştırmacı ve akademisyenler
  • – Lisans öğrencileri
  • – Lisansüstü öğrenciler
Dersler
  • 1: Arapça Sözlük Kullanımı 37:09


Arapça sözlükler ve kullanım yöntemleri eğitimi.

Dr. Öğr. Üyesi Harun Bekiroğlu
1983 yılında Elazığ’da dünyaya geldi. Malatya Barbaros İlkokulu’nu ve Malatya İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi (1999). Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2003). Yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Nesefî Tefsirinde İ’cazu’l-Kur’an konulu teziyle tamamladı (2005). Doktora öğrenimini ise Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde el-Burhân ve el-İtkân Adlı Eserlerin Tefsir Metodolojisi Bakımından Değerlendirilmesi konulu teziyle tamamladı (2012). DİB Pendik Haseki Eğitim Merkezi’nden 2009 yılında mezun oldu. 2010 yılında Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arapça Okutmanı olarak başladığı akademik çalışmalarını, aynı üniversitenin Tefsir bölümünde Yrd. Doç olarak sürdürdü (2017). Alanında yazdığı telif, tercüme kitaplar/makaleler, tahkikli neşirler ve editörlükler bulunmakta olup akademik hayatına İnönü Üniversitesi Temel İslam Bilimleri (Tefsir) bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Konulu Tefsir Projesi'nin İlmi Redaktör Kurulu'nda yer almaktadır. İnönü Üniversitesi Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcılığı vazifesini sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bir Cevap Yazın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
  • blank
  • blank
  • blank
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015