blank

DergiPark Editoryal Süreç Yönetimi: Ön Kontrol

DergiPark Editoryal Süreç Yönetimi: Ön Kontrol Eğitimi. Dergiye Ulaşan Makalelerin Serancamı (Ön İnceleme ve İntihal Taramasının Yapılması).

Çıktılar

Eğitim tamamlandığında katılımcılar, Türkiye’de yayınlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunan DergiPark‘ın 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle kullanıma sunulan yeni süreç sisteminin kullanımı ve editöryal süreç işlemlerinde Ön Kontrol aşamasında dergiye ulaşan makalelerin ön incelemesinin ve intihal taramasının editörlerce nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olurlar.

Hedef Kitle
  • – Akademik dergi yayıncı ve editörleri
  • PDF Kaynak
Dersler
  • 1: DergiPark Yeni Süreç Sistemi Kullanımı 41:31
  • 2: Ön Kontrol Aşaması-1 (Yazım İlkelerine Uygunluk İncelemesi) 53:31
  • 3: Ön Kontrol Aşaması-2 (İntihal Taraması) 45:33
  • 4: Ön Kontrol Aşaması-3 (Ön Kontrol Raporu) 48:26
Dosyalar


Bu eğitimde, Türkiye'de yayınlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunan DergiPark'ın 24 Temmuz 2020 tarihi itibariyle kullanıma sunulan yeni süreç sisteminin kullanımı hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde, makalenin ön kontrol işlemlerinin ilk aşamasını oluşturan dergi yazım ilkelerine uygunluk incelemesinin yapılması ve bu aşamada DergiPark üzerinde takip edilecek işlemler hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde, makalenin ön kontrol işlemlerinin ikinci aşamasını oluşturan intihal benzerlik taramasının yapılması ve bu aşamada DergiPark üzerinde takip edilecek işlemler hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde, makalenin ön kontrol işlemlerinin üçüncü aşamasını oluşturan ön kontrol ve intihal tarama sonucunun yazara bildirilmesi ve bu aşamada DergiPark üzerinde takip edilecek işlemler hakkında bilgi verilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir
Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). 2015-2016 yıllarında The University of Nottingham’da doktora sonrası araştırmasını yürüttü ve hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Demir, 2016-2019 yıllarında Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin editörlüğünü yürütmüş ve hâlen İngilizce olarak yayımlanan ULUM Journal of Religious Inquiries ile Türkçe yayımlanan Eskiyeni dergilerinde editör olarak görev yapmaktadır. İSNAD Atıf Sistemi’nin geliştiricisi de olan Demir, Ulusal İlahiyat Atıf Dizini projesinin (www.davet.org.tr) yürütücüsüdür. Demir’in Hanefî-Matürîdî din anlayışı konusunda yayınları bulunmakta ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Bir Cevap Yazın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
  • blank
  • blank
  • blank
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015