blank

Ulusal ve Uluslararası İndekslere Başvuru

Ulusal ve uluslararası indekslere başvuru eğitimi. Bu eğitim ilk olarak Oku Okut Akademi tarafından çevrim içi seminer olarak düzenlenmiş ve yayınlanmıştır.

Çıktılar

Eğitim tamamlandığında katılımcılar ulusal ve uluslararası indekslere başvuru konusunda genel bilgi sahibi olurlar.

Hedef Kitle
 • – Akademik dergi yayıncı ve editörleri
 • – Araştırmacı ve akademisyenler
 • – Lisans öğrencileri
 • – Lisansüstü öğrenciler
Dersler
 • 1: TR Dizin 1:45:44
 • 2: DOAJ 50:01
 • 3: Web of Science İndeksleri (ESCI – SSCI – AHCI – SCIE) 1:04:41
 • 4: SCOPUS 1:22:00


Oku Okut Akademi tarafından 1 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen ve Dr. Abdullah Demir'in konuşmacı olduğu bu seminerde TR Dizin ve bu indekse başvuru şartları hakkında bilgi verilerek hakemli bir derginin TR Dizin'e nasıl başvuracağı uygulamalı olarak anlatılmıştır.


Oku Okut Akademi tarafından 9 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen ve Dr. Ramazan Turgut'un konuşmacı olduğu bu seminerde DOAJ ve bu indekse başvuru şartları hakkında bilgi verilerek hakemli bir derginin DOAJ'a nasıl başvuracağı uygulamalı olarak anlatılmıştır.


Oku Okut Akademi tarafından 17 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen ve Dr. Abdullah Demir'in konuşmacı olduğu bu seminerde Web of Science ESCI-SSCI-AHCI indeksleri ve bu indekslere başvuru şartları hakkında bilgi verilerek hakemli bir derginin WoS'a nasıl başvuracağı uygulamalı olarak anlatılmıştır.


Oku Okut Akademi tarafından 24 Ekim 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen ve Dr. Abdullah Demir’in konuşmacı olduğu bu seminerde SCOPUS indeksi ve bu indekse başvuru şartları hakkında bilgi verilerek hakemli bir derginin SCOPUS’a nasıl başvuracağı uygulamalı olarak anlatılmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir
Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). 2015-2016 yıllarında The University of Nottingham’da doktora sonrası araştırmasını yürüttü ve hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Demir, 2016-2019 yıllarında Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin editörlüğünü yürütmüş ve hâlen İngilizce olarak yayımlanan ULUM Journal of Religious Inquiries ile Türkçe yayımlanan Eskiyeni dergilerinde editör olarak görev yapmaktadır. İSNAD Atıf Sistemi’nin geliştiricisi de olan Demir, Ulusal İlahiyat Atıf Dizini projesinin (www.davet.org.tr) yürütücüsüdür. Demir’in Hanefî-Matürîdî din anlayışı konusunda yayınları bulunmakta ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Dr. Ramazan Turgut
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Bir Cevap Yazın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
 • blank
 • blank
 • blank
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015