2.6. Archival Sources


Görüntülediğiniz içerik güncel olmayan bir edisyonuna aittir. Güncel edisyonda bu içerik değiştirilmiş olabilir.
The format for citing archival sources in footnotes:
First Reference1 Title of Archive, Name of Collection, Registration ID.
Subsequent References2 A Short Title of Archive, A Short Name of Archive, Registration ID.

Examples:

  • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.
  • BOA, İ. Mes. Müh., 2079.
The format for citing archival sources in bibliography:
Bibliography Title of Archive. Name of Collection. Registration ID.

Examples:

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh). 2079.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Görüntülenme: 1751 Yayınlanma Tarihi: 15.03.2018 13:54
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015