İSNAD Atıf Sistemi’ni Kullanmaya Başlayanlar (Mart 2018)

İSNAD Atıf Sistemi kullanıma İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanıma sunulmasının ardından ilk 20 gün dolmadan 19 ilahiyat alan dergisi, sistemi kullanmaya başladı.
Mart 2018 İSNAD Atıf Sistemini Kullanmaya Başlayan Dergiler

 1. Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi / The Journal of Islamic Sciences Researches
 2. Ağrı İslami İlimler Dergisi / The Journal of Agri Islamic Sciences
 3. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Divinity Faculty of Bayburt University
 4. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi / Cumhuriyet Theology Journal
 5. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of The Faculty of Divinity of Dokuz Eylül University
 6. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Harran University Theology Faculty Journal
 7. Hikmet Yurdu Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi / Hikmet Yurdu Thought Interperation Social Sciences Journal of Study
 8. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Divinity Faculty of Hitit University
 9. İlahiyat Tetkikleri Dergisi / Journal of Ilahiyat Researches
 10. Kader / Kader
 11. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of The Faculty of Divinity
 12. Mütefekkir / Mütefekkir
 13. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Ondokuz Mayıs University Review of the Faculty of Divinity
 14. Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi / Ош мамлекеттик университети теология факультетинин илимий журналы
 15. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Divinity Faculty of Recep Tayyip Erdogan University
 16. Rumeli İslâm Araştırmaları Dergisi
 17. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Divinity of Siirt University
 18. Tefsir Araştırmaları Dergisi / The Journal of Tafsir Studies
 19. ULUM Dini Tetkikler Dergisi / ULUM Journal of Religious Inquiries

İSNAD atıf sistemini kullanan dergilerin detaylı listesini görmek ve derginizi listeye kaydetmek için kullananlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.