İSNAD Atıf Sistemi’ni Kullanmaya Başlayanlar (Haziran 2018)

İSNAD Atıf Sistemi kullanıma İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanıma sunulmasının ardından ilk 20 gün dolmadan 19 ilahiyat alan dergisi, sistemi kullanmaya başladı. Nisan 2018’de İSNAD Atıf Sistemi’ni kullanmaya başlayan 5 ilahiyat alan dergisi ile toplam kullanan sayısı 24 oldu. Mayıs 2018’de 7 ilahiyat alan dergisinin daha İSNAD Atıf Sistemi’ni kullanmaya başlaması ile toplam kullanan sayısı 31’e ulaştı. Haziran ayında 3 ilahiyat alan dergisinin  İSNAD Atıf Sistemi’ni kullanmaya başlamasıya toplam kullanan sayısı 34’e ulaşmış oldu.
Haziran 2018 İSNAD Atıf Sistemini Kullanmaya Başlayan Dergiler

  1. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi / Journal of Academic Researches in Religious Sciences
  2. Eskiyeni / Eskiyeni
  3. İlahiyat Akademi / The Journal of Theologic Academyy