İSNAD Atıf Sistemi 1. Sürüm Yazım Kılavuzu Güncellendi

İSNAD Atıf Sistemi 1. Sürüm yazım kılavuzu, ilahiyat alan dergilerinin editörlerinin görüş, öneri ve katkıları doğrultusunda 06.04.2018 tarihinde güncellendi. İndirmeler sayfasından yazım kılavuzunun güncel halini bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Güncellemede Neler Var?
Yeni Eklenenler:

 • 1.10. Tevrat ve İncil’in Kaynak Gösterimi: Sayfa 19.
 • 1.19. Literatür Taraması: Sayfa 23.
 • 2.4. Tercüme Makalelerin Kaynak Gösterimi: Sayfa 36.
 • 2.9. Raporların Kaynak Gösterimi: Sayfa 40.
 • 2.10. Sinema Filmlerinin Kaynak Gösterimi: Sayfa 41.
 • 2.11. Video Kayıtlarının Kaynak Gösterimi: Sayfa 42.
 • 2.12. Müzik Eserlerinin Kaynak Gösterimi: Sayfa 42.

Güncellenenler:

 • 2.1.6. Basılı Bildiri ve Tebliğ Metinleri: haz./ed. Hazırlayan/Editör şeklinde ikili kullanım yerine yalnızca ed. Editör şeklinde kullanım benimsendi.
 • 2.1.8. Sözlüklerin Kaynak Gösterimi: “Madde Adı” md. şeklindeki kullanım yerine yalnızca “Madde Adı” şeklinde kullanım benimsendi.
 • 2.2. Yazma Eserlerin Kaynak Gösterimi: Varak numarasının gösteriminde vr. kısaltması kaldırıldı.
 • 2.3. Makalelerin Kaynak Gösterimi: DOI numarasının gösterim şekli belirlendi.
 • 2.5. Arşiv Belgelerinin Kaynak Gösterimi: Defter adının italik yazılması benimsendi.
 • 2.6. Tezlerin Kaynak Gösterimi: Yabancı dilde hazırlanan tezlerin kaynak gösteriminde master’s thesis gibi kavramların yazım diline çevrilerek kullanılması benimsendi.
 • 2.7. Web Sayfalarının Kaynak Gösterimi: Kaynak gösteriminde Kurum Adı/Site Adı   accessed/erişim şeklinde ikili kullanım yerine yalnızca erişim kullanılması benimsendi.
 • Kaynak gösteriminde kullanılan and et all gibi kısaltmaların yazım diline çevrilmesi ilkesi benimsendi.
 • Çeşitli dizgi ve yazım hataları düzeltildi.