Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi Maddeleri Bibliyografik Künyeleri

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi İslâm ilimleri ve İslâm düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılan akademik çalışmalarda sıkça başvuru yapılan kapsamlı bir kaynaktır. Ansiklopedi, https://islamansiklopedisi.org.tr internet adresinden açık erişim olarak hizmete sunulmuştur. Bu web sitesinde 2 ek cildi ile birlikte toplam 46 ciltten oluşan ansiklopedinin tüm maddelerinin özgün erişim adresine sahip […]

Akademik Dergi Yayıncılığı ve İSNAD Atıf Sistemi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü Online Eğitim Serisi kapsamında 16 Mayıs 2020 Cumartesi saat 21:30’da İSNAD Atıf Sistemi editörü Dr. Abdullah DEMİR’in konuşmacı olarak katılacağı Akademik Dergi Yayıncılığı ve İSNAD Atıf Sistemi başlıklı online eğitim düzenlenecektir. Eğitim İçeriği: Ulusal ve UIuslararası standartlar açısından akademik dergi yayıncılığı nasıl olmalı? Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık İlkeleri nelerdir? Ulusal […]

İSNAD 2. Edisyon Yazım Kılavuzu Güncellendi

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon yazım kılavuzu güncellendi. Kılavuzun güncellenmiş sürümüne indirmeler sayfasından erişim sağlanabilmektedir. Güncellemede Neler Var?Yeni Eklenenler: 7.2. Yazma Eser-Müellifi Bilinmeyen 11.2. Ansiklopedi Yazarsız 14.3. Makale-Tahkik/Neşir Sûre adlarının Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılışları tablo olarak eklendi. Kitâb-ı Mukaddes içinde yer alan kitapların Türkçe ve İngilizce kısaltmaları tablo olarak eklendi Güncellenenler: Çeviri, neşir, tahkik […]

Diyanet İşleri Başkanlığı Yetkililerine Sunum Yapıldı

İsnad Atıf Sistemi’nin yaygın kullanımının sağlanması amacıyla Dr. Abdullah Demir tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine sunum yapıldı. Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt, Süreli Yayınlar Daire Başkanı Dr. Elif Arslan ve Diyanet İlmi Dergi Editörü Fatma Karahan’a bu imkanı sağladıkları için teşekkürler.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Yönetim Kurulu Üyelerine Tanıtım Yapıldı

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM’ın Değerli Yönetim Kurulu Üyelerine, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü’nce desteklenen İSNAD Atıf Sistemi ve İlahiyat Atıf Dizini projeleri hakkında 06/07/2018 tarihinde sunum yapıldı. Projelerin hangi ihtiyaçlara binaen ortaya çıktığı, nasıl geliştiği ile test çalışmaları sürdürülen Dini Araştırmalar Veri Tabanı (DAVET) ve İlahiyat Atıf Dizini yazılımları hakkında ayrıntılı bilgi sunuldu. Veri […]

İSNAD Atıf Sistemi’ni Kullanmaya Başlayanlar (Haziran 2018)

İSNAD Atıf Sistemi kullanıma İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanıma sunulmasının ardından ilk 20 gün dolmadan 19 ilahiyat alan dergisi, sistemi kullanmaya başladı. Nisan 2018’de İSNAD Atıf Sistemi’ni kullanmaya başlayan 5 ilahiyat alan dergisi ile toplam kullanan sayısı 24 oldu. Mayıs 2018’de 7 ilahiyat alan dergisinin daha İSNAD Atıf Sistemi’ni kullanmaya başlaması ile toplam kullanan sayısı 31’e ulaştı. Haziran […]

İSNAD Atıf Sistemi’ni Kullanmaya Başlayanlar (Mayıs 2018)

İSNAD Atıf Sistemi kullanıma İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanıma sunulmasının ardından ilk 20 gün dolmadan 19 ilahiyat alan dergisi, sistemi kullanmaya başladı. Nisan 2018’de İSNAD Atıf Sistemi’ni kullanmaya başlayan 5 ilahiyat alan dergisi ile toplam kullanan sayısı 24 oldu. Mayıs 2018’de 7 ilahiyat alan dergisinin daha İSNAD Atıf Sistemi’ni kullanmaya başlaması ile toplam kullanan sayısı 31’e ulaştı. Mayıs […]

İSNAD Atıf Sistemi Kitaplarda Kullanılmaya Başlandı

İSNAD atıf sistemi, ilahiyat alanına dair kitaplarda kullanılmaya başlandı. İSNAD’ın kullanıldığı ilk eser: Cafer Acar, Risalet Dönemi Savaş Stratejisinde Hud’a. Bursa: Emin Yayınları, 2017. Tebrikler, teşekkürler…

İSNAD Atıf Sistemi’ni Kullanmaya Başlayanlar (Nisan 2018)

İSNAD Atıf Sistemi kullanıma İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanıma sunulmasının ardından ilk 20 gün dolmadan 19 ilahiyat alan dergisi, sistemi kullanmaya başladı. Nisan 2018’de İSNAD Atıf Sistemi’ni kullanmaya başlayan 5 ilahiyat alan dergisi ile toplam kullanan sayısı 24 oldu. Nisan 2018 İSNAD Atıf Sistemini Kullanmaya Başlayan Dergiler Bilimname: Düşünce Platformu / bilimname: Platform of Thinking Bingöl Üniversitesi […]

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Yetkililerine Sunum Yapıldı

İSNAD Atıf Sistemi ve Ulusal İlahiyat Atıf Dizini projeleri hakkında TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Yetkililerine Dr. Abdullah Demir tarafından sunum yapıldı. ULAKBİM Müdür Yard. & CABİM Müdürü Mustafa Sancar ile TR Dizin Sorumluları Sibel Tabanlıoğlu ve Ebru Soyuyüce Aydın’a bu imkanı sağladıkları için teşekkürler.

İSNAD Atıf Sistemi 1. Sürüm Yazım Kılavuzu Güncellendi

İSNAD Atıf Sistemi 1. Sürüm yazım kılavuzu, ilahiyat alan dergilerinin editörlerinin görüş, öneri ve katkıları doğrultusunda 06.04.2018 tarihinde güncellendi. İndirmeler sayfasından yazım kılavuzunun güncel halini bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Güncellemede Neler Var?Yeni Eklenenler: 1.10. Tevrat ve İncil’in Kaynak Gösterimi: Sayfa 19. 1.19. Literatür Taraması: Sayfa 23. 2.4. Tercüme Makalelerin Kaynak Gösterimi: Sayfa 36. 2.9. Raporların Kaynak Gösterimi: […]

İSNAD Atıf Sistemi’ni Kullanmaya Başlayanlar (Mart 2018)

İSNAD Atıf Sistemi kullanıma İSNAD Atıf Sistemi’nin kullanıma sunulmasının ardından ilk 20 gün dolmadan 19 ilahiyat alan dergisi, sistemi kullanmaya başladı. Mart 2018 İSNAD Atıf Sistemini Kullanmaya Başlayan Dergiler Adıyaman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslami İlimler Araştırmaları Dergisi / The Journal of Islamic Sciences Researches Ağrı İslami İlimler Dergisi / The Journal of Agri Islamic Sciences Bayburt […]