1.7.2. Arapça Kaynak İsimlerinin Yazımı


Görüntülediğiniz içerik güncel olmayan bir edisyonuna aittir. Güncel edisyonda bu içerik değiştirilmiş olabilir.

Arapça kitap ve dergi isimlerinin yazımında, genel kural olarak sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılır. Ancak kitap adı içinde özel isim (şahıs, ülke, şehir veya başka bir kitap adı vb.) varsa o da büyük harfle yazılmalıdır:

Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd

Şerḥu’l-Maḳāṣıd

el-Ḳand fî ẕikri ʿulemâʾi Semerḳand

Kitâb kelimesi ile başlayan Arapça eserlerde ikinci kelimenin ilk harfi de büyük yazılmalıdır: Kitâbü’t-Tevhîd.

Arapça “gayın” harfi ile başlayan isimler “yumuşak Ğ” ile değil, “G” harfi ile yazılır.

Hatalı kullanım: Ğâyetü’n-Nihâye

Doğru kullanım: Gāyetü’n-Nihâye

2 thoughts on “1.7.2. Arapça Kaynak İsimlerinin Yazımı


  1. Selamunaleykum, yumuşak ğ’yi neden alfabeden çıkardınız? Kaldıki alfabede غ ğ harfi mevcuttur. Eğer birşeyler yapacaksanız şu ض dad harfinin zat diye yanlış okunmasını düzeltin. Osmanlıca okunuşu sebebiyle Arapçada da zat diye okunmuş ve birçok yanlışa sebep olmuş.

    1. Gayr-i Müslim şeklindeki GAYIN ile kullanım Türkçede Ğayr-i Müslim şeklinde kullanılmamaktadır.Çünkü Türkçede Ğ ile kelime başlamaz. Ğ -GAYIn harfini tam karşılayamamakta

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüntülenme: 661 Yayınlanma Tarihi: 15.03.2018 13:38
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015