1.6. Müellif İsimlerinin Yazımı

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.

Şahıs isimleri metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin şahıs maddesinde yer alan madde adı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır: Fahreddîn er-Râzî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî.

Metinde adı geçen şahısların vefat tarihleri “(ö. Hicrî/Milâdi)” olarak ilk geçtiği yerde belirtilir: Ebû İshâk es-Saffâr (ö. 534/1139).

Özel isimlerin sonuna gelen hal ekleri, hemen isimden sonra yazılır, vefat tarihleri hal eklerinden sonra yazılır.

Hatalı kullanım: “Saffâr (ö. 534/1139)’ın kelâm müdâfaası …”.

Doğru kullanım: “Saffâr’ın (ö. 534/1139) kelâm müdâfaası …”.

Şahıs isimlerinde (kavram ve mezhep isimlerinde) geçen harekesiz ayn harflerinin hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilmesi gerekmektedir: Şu‘be.

Metinde veya dipnotlarda müellif ismi tek kelime ile yazılıyor ise harf-i tarif kullanılmamalıdır.

Hatalı kullanım: er-Râzî, es-Saffâr, el-Gazzâlî.

Doğru kullanım: Râzî, Saffâr, Gazzâlî.

“Gayın” ve “Kāf” harfinden sonra uzatma içeren şahıs ve eser isimlerindeki med, “â, î, û” olarak değil, “ā, ī, ū” şeklinde düz çizgi ile gösterilmelidir.

Hatalı kullanım: Abdülkâdir, Gâyetü’l-merâm

Doğru kullanım: Abdülkādir, Gāyetü’l-merâm

1.6. Müellif İsimlerinin Yazımı” hakkında 3 yorum var.


    1. Türkçe metinde düz çizgi KAF ve GAYN harflerinde sonra kullanılmaktadır; İngilizce metinde ise tüm uzatmalar düz çizgi ile yazılmaktadır. Bu sebeple merâm yazımı doğrudur.

    2. Türkçe metinde düz çizgi KAF ve GAYN harflerinde sonra kullanılmaktadır; İngilizce metinde ise tüm uzatmalar düz çizgi ile yazılmaktadır.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015