2.2. Kitap-Tek Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Afet İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018), 22.

Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden: Brill, 1967-2015), 1/44-45.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri, 34.

Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2/143.

Sezgin, GAS, 1/48-56.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı.  x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2018.

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Cilt. Leiden: Brill, 1967-2015.

 

EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı ve soyadı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero programlar kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinebilir.

Örnek: Soyadı, Adı

           Topaloğlu, Bekir

           Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

           Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

           Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî

EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Nokta ve basım ifadesi (x. Basım) yazılmaz.

2.2. Kitap-Tek Yazarlı” hakkında 12 yorum var.


  1. Eser isimleri, “a.g.e.” veya “a.g.m.” şeklinde kısaltılmaz. Bunun yerine eser başlığı uygun şekilde kısaltılarak “Kısa Başlık (Short Title)” kullanılır.
   İlk kullanıma örnek: Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011), 2/143.
   İkinci kullanıma örnek: Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2/143.

 1. aynı yazarın iki farklı eserini dipnotta vereceksek araya ;eser ismi şeklinde kullanmak uygun mu?

 2. Hocam eser isimleri ve müelliflerini zotero’ya kaydederken transkiripsiyon kullanılacak mı?

  1. Transkripsiyon kullanımı İSNAD Sistemi tarafından tavsiye edilmektedir ancak zorunlu değildir. Tezi teslim edeceğiniz Enstitü veya makaleyi göndereceğiniz Dergi zorunlu tutuyor mu kontrol etmekte fayda vardır.

 3. hocam buharinin farklı bablarından aldığım hadisleri peşpeşe atıf yaparken ayn.müellif şeklindemi yazmam gerekir

 4. Abdullah bey merhaba. Eserin yazarı tek ama yayına hazırlayan kişi var ise nasıl dipnot vermeliyiz. Mesela; Nahid Dinçer, 1913’ten Günümüze İmam-Hatip Okulları Meselesi, hz. Ertuğrul Düzdağ, (İstanbul: Şule Yayınları, 1998).

  1. Nahit Dinçer, 1913’ten Günümüze İmam-Hatip Okulları Meselesi, haz. Ertuğrul Düzdağ (İstanbul: Şule Yayınları, 1998), 57.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015