13.8. Tez-Doçentlik

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Doçentlik Atama Tezi” ifadesi yerine “Doçentlik Tezi şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Soysal, 1973).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Soysal, 1973).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek … (Soysal, 1973, 44).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Doçentlik Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Soysal, Özer. Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği. Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doçentlik Tezi, 1973.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015