15. Bildiri/Tebliğ

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek … (Demir, 2017).

… (Uyanık, 2009).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek … (Demir, 2017).

… (Uyanık, 2009).

Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Demir, 2017, 1/651).

… (Uyanık, 2009, 37).

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Adı”. Kitap Adı.  ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”. IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik – Mâturîdîlik (05-07 Mayıs 2017). ed. Cengiz Cuhadar vd.. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri. ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015