3.1. Kitap Bölümü-Editörlü Eserde

İlk Geçtiği Yerde Bölüm Yazarının Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, çev. Çeviren, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ulrich Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, çev. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, ed. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.

John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”, Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly vd. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Bölüm Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-299.

Kelly, “Seeing Red”, 81-82.

Kaynakçada Bölüm Yazarının Soyadı, Adı.  “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kelly, John D.. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency. ed. John D. Kelly vd.. 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. ed. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

 • Editöryal bir kitapta yer alan ön söz, takdim, sunuş ve ekler gibi kısımlar da bu şekilde kaynak gösterilir.
 • Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

3.1. Kitap Bölümü-Editörlü Eserde” hakkında 10 yorum var.


 1. sayın hocam bir kitap bölümünde yabancı bir yazara ait bölümü çok sayıda tercüman yani bir heyet çevirdi ise dipnotta ve kaynakçada bu durum nasıl gösterilmelidir veya gösterilmeyebilir mi?

  1. Tercüme edenler iki kişi ise araya tire işareti koyarak her ikisinin de adı soyadı yazılır. Ör. çev. İlk Tercüme Eden Ad Soyad – İkinci Tercüme Eden Ad Soyad.
   Tercüme edenlerin sayısı üç ve daha fazla ise ilk kişinin adı soyadı yazılır diğerlerinin adı yerine vd. kısaltması kullanılır. Ör. çev. İlk Tercüme Eden Ad Soyad vd.

 2. merhaba, birden çok makalenin yer aldığı kitap ve sempozyum bildirilerinin yer aldığı kitapçık, dipnotta ve kaynakça da nasıl gösterilir?

 3. merhaba editörü olmayan tek yazarlı bir kitapta başka bir yazara ait makale yer alıyor. metin içi ve kaynakçada nasıl gösterilir?

 4. merhaba hocam editörlü ve her bölümü ayrı bir yazarın yazdığı bölümlerden oluşan tek bir kitabı kaynak gösterirken bir bölümü ve yazarını gösterdik. İkinci kez alıntıyı kitabın başka bir bölümünden ve başka yazardan yaparsak kitabı ilk kez gösteriyormuş gibi alıntı yaparız??

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015