25. İnternet Sitesi

İstifade edilen internet sitelerinin erişim adresleri, kaynakçaya köprü bağlantıları aktif olacak şekilde eklenmelidir.

Matbu olarak yayımlanacak çalışmalarda, Microsoft Word programında “Hepsini seç – Alt Çizgiyi Kaldır” işlemi ile aktif köprü bağlantılarının alt çizgileri kaldırılabilir.

İnternet sitelerinde yer alan bilgiler, sitenin güncellenmesi ve tasarımı sürecinde değiştirilebilmekte veya kaldırılabilmektedir. Bu nedenle, araştırmacıların ilgili sitenin yararlandıkları zamandaki web sayfa görüntüsünü bilgisayarlarına kaydederek saklamaları ve erişim tarihlerini kayıt altına almaları gereklidir.[1]

İlk Geçtiği Yerde Kurum/Site Adı (Kurum/Site Adı Kısaltması), “Web Sayfa Başlığı” (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı” (Erişim 1 Mayıs 2017).

İSNAD Atıf Sistemi (İSNAD), “İSNAD Nedir?” (Erişim 12 Mayıs 2018).

Yale University (YU), “About Yale: Yale Facts” (Erişim 13 Mayıs 2017.)

Sonraki Geçtiği Yerde Kurum/Site Adı Kısaltması, “Web Sayfa Başlığı”.
Örnek DİB, “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”.

İSNAD, “İSNAD Nedir?”.

YU, “About Yale: Yale Facts”.

Kaynakçada Kurum/Site Adı Kısaltması, Kurum/Site Adı. “Web Sayfa Başlığı”. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı. “Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı”. Erişim 1 Mayıs 2017. https://kurul.diyanet.gov.tr

İSNAD, İSNAD Atıf Sistemi. “İSNAD Nedir?”. Erişim 12 Mayıs 2018. http://www.isnadsistemi.org

YU, Yale University. “About Yale: Yale Facts”. Erişim 13 Mayıs 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts

  • Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.
EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken Yazar Adı alanına Kurum/Site Adı, Soyadı alanına ise Kurum/Site Adı Kısaltması yazılır.

Örnek: İSNAD, İSNAD Atıf Sistemi

[1]      Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2011), 71.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015